Maps of Central Kalimantan

Maps of Central Kalimantan

$title$

Geologische kaart van zuidelijk Borneo / door H. von Gaffron

Aardrijkskundig Genootschap [Amsterdam : G.L. Brinkman]
$title$

Kaart van het Zuidelijk gedeelte bezuiden 1ÿê N.B. van het eiland Borneo / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Overzichtskaart van de administratieve indeeling der Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Mission map of South Borneo

$title$

Algemeene schetskaart van Nederlandsch-Indië : Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Zuider- en Oosterafd[eeling] v[an] Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Z[uider] en O[oster] Afd[eeling] van Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Bladwijzer van Zuider- en Ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Partie, Borneo. Oceanique no. 20.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Pontianak / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Pontianak / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Billiton, Zuidwest-Borneo Blad 1X / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Landsdrukkerij Batavia Weltevreden : Landsdrukkerij
$title$

Kaart van de residentie Wester Afdeeling van Borneo. Opgenomen en in kaart gebracht in de jaren 1886 tot 1895. Bijgewerkt tot 1911 / Topographisch Bureau

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Bandjermasin / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Bandjarmasin / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Bandjarmasin / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van Midden-Borneo en het landschap Koetei

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de kust- en binnenlanden van Bandjermasing : behoorende tot de reize in het zuidelijk gedeelte van Borneo / Sal. Müller

[S.l. : s.n.]
$title$

Sampit / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Bandjermasin / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Balikpapan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Nangapinoh / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van de Onderafdeeling Koetei de Afdeeling Koetei en N[oord] O[ost] Kust van Borneo

Den Haag : Smulders & Co
$title$

Schetskaart van de Midden-Doesoen in de Zuider- en Ooster Afdeeling van Borneo / C. Kramers, Kapitein der Infanterie O[ost] I[ndisch] L[eger]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Westkust van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Landschap Koetai

[S.l. : s.n.]
$title$

Kendawangan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Pontianak / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Bija / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile