Maps of Borneo

Maps of Borneo

$title$

Overzichtskaart van de administratieve indeeling der Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Bladwijzer Zuider en ooster afd. van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kalimantan

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van zuidelijk Borneo / door H. von Gaffron

Aardrijkskundig Genootschap [Amsterdam : G.L. Brinkman]
$title$

Schetskaart van Midden-Borneo en het landschap Koetei

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Mission map of South Borneo

$title$

Bladwijzer van Zuider- en Ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Bladwijzer van Zuider- en ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van een gedeelte van Borneo : met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlandsche gebied en dat van het Britsche protectoraat / Top. Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inrichting
$title$

Kaart van het Landschap Koetai

[S.l. : s.n.]
$title$

Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Z[uider] en O[oster] Afd[eeling] van Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Oost Borneo / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Bandjermasin / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Partie, Borneo. Oceanique no. 20.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Bandjarmasin / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Bandjarmasin / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Kaart van de kust- en binnenlanden van Bandjermasing : behoorende tot de reize in het zuidelijk gedeelte van Borneo / Sal. Müller

[S.l. : s.n.]
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Kaart van de Onderafdeeling Koetei de Afdeeling Koetei en N[oord] O[ost] Kust van Borneo

Den Haag : Smulders & Co
$title$

Sampit / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Bandjermasin / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Nawan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Balikpapan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Sintang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Nangapinoh / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Algemeene schetskaart van Nederlandsch-Indië : Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Zuider- en Oosterafd[eeling] v[an] Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de residentie Wester Afdeeling van Borneo. Opgenomen en in kaart gebracht in de jaren 1886 tot 1895. Bijgewerkt tot 1911 / Topographisch Bureau

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Samarinda / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile