Maps of Akershus

Maps of Akershus

$title$

Spesielle kart 15: Oversigtskart vedkommende foreslaaet Anlæg af en Nordbane

1 : 200000
$title$

Kartblad 172: Speciel Carte af de 4re sündenfieldske Dragonregimenters Beliggenheder siden Anno 1750; hvorved tillige wiises Compagnierne og hvad Kiercke-Sogner samme indtager.

G. von Krogh
$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, nordlig del

1 : 100001
$title$

Geologiske kart 121-B: Kart med magnetisk totalfelt. Hamar

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Ostblatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Statistikk 43-8-2: Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Geologisk kart 87: Kvartærgeologisk kart, Oppland

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 33: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

1 : 100000 Hans Lemich Juell
$title$

Statistikk 43-8- Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Spesielle kart: Tyngdeanomalikart, Hamar

1 : 250000 NGO
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Spesielle kart 3: Kart over Drammen-Randsfjordjernbanen og de projecterede Linier til Kongseberg og Krøderen med Profil over Banens Stigningsforholde

1 : 200000 Harald Lyches Forlag
$title$

Oppland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-2

1 : 50000
$title$

Kart over Agershuus Amt, construeret efter de ved Norges geographiske opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser

1 : 250000 af Forfatterne N. Ramm og G. Munthe [S.l.] : [s.n.]
$title$

Spesielle kart 165: Skjematisk vegoversikt over kommunale-, fylkes- og riksveger i Ringerike Kommune

1 : 100000
$title$

Norge 117: Kart over Hedemarken; Toten og Søen Mjøsen

1 : 144000 N. S. Darre
$title$

Spesielle kart 28: Oversigtskart over de mellem Kristiania, Hadeland og Ringerike undersøgte Jernbanelinier

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 23-2: Vestbanerne, Christiania-Drammen-Randsfjord-Kongsberg

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Spesielle kart 103-8: Flötningskart over Glommens vassdrag

1 : 1000 Einar Sigurd Ween
$title$

Spesielle kart 23: Vestbanerne, Christiania-Drammen-Randsfjord-Kongsberg-Krøderen og Drammen-Laurvik-Skien

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-6

$title$

Spesielle kart 105: Dybdekart over Mjösen utfört for ferskvannsfiskeriundersökelsene

1 : 100000 Ingenià ̧r Dahls opmaaling
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-1

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 20: Hoved- og Kongsvinger-Jernbanen

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Spesielle kart 20-1: Christiania-Lillestrøm-Eidsvold

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 29-2: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1807 og 1810

Hans Lemmich Juell
$title$

Spesielle kart 22: Nordbanerne

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile