Maps of Ringerike

Maps of Ringerike

$title$

Geologiske kart 121-B: Kart med magnetisk totalfelt. Hamar

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Statistikk 43-8-2: Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, nordlig del

1 : 100001
$title$

Spesielle kart 122-3: Postkart over Norge

1 : 400000 Toralf à ̃yen
$title$

Statistikk 43-8- Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Spesielle kart: Tyngdeanomalikart, Hamar

1 : 250000 NGO
$title$

Geologiske kart 62: Geologisk oversiktskart over Kristianiafeltet

1 : 250000 J. Schetelig | W. C. Brøgger Norges geologiske undersøkelse
$title$

Spesielle kart 15: Oversigtskart vedkommende foreslaaet Anlæg af en Nordbane

1 : 200000
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Geologisk kart 87: Kvartærgeologisk kart, Oppland

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologisk kart 80: Kvartærgeologisk kart, Hallingdal

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 33: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

1 : 100000 Hans Lemich Juell
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-6

$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Oppland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Ostblatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Spesielle kart 103-8: Flötningskart over Glommens vassdrag

1 : 1000 Einar Sigurd Ween
$title$

Spesielle kart 28: Oversigtskart over de mellem Kristiania, Hadeland og Ringerike undersøgte Jernbanelinier

1 : 50000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-2

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 3: Kart over Drammen-Randsfjordjernbanen og de projecterede Linier til Kongseberg og Krøderen med Profil over Banens Stigningsforholde

1 : 200000 Harald Lyches Forlag
$title$

Hallingdal

1 : 250000
$title$

Hallingdal

1 : 250000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-7

$title$

Spesielle kart 165: Skjematisk vegoversikt over kommunale-, fylkes- og riksveger i Ringerike Kommune

1 : 100000
$title$

Kart over Agershuus Amt, construeret efter de ved Norges geographiske opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser

1 : 250000 af Forfatterne N. Ramm og G. Munthe [S.l.] : [s.n.]
$title$

Spesielle kart 22: Nordbanerne

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Spesielle kart 123-5: Kart over Drammensvassdraget

1 : 100000 Toralf à ̃yen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-1

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 20-1: Christiania-Lillestrøm-Eidsvold

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile