Maps of Akershus

Maps of Akershus

$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, nordlig del

1 : 100001
$title$

Spesielle kart 122-3: Postkart over Norge

1 : 400000 Toralf à ̃yen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 26: Oversikt over grunnlagspunkter i Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo

Juell | Gløersen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 26: Kart over trigonometriske punkter foretatt i ca 1800

1 : 500000
$title$

Statistikk 43-8-2: Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Geologiske kart 121-B: Kart med magnetisk totalfelt. Hamar

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Kartblad 172: Speciel Carte af de 4re sündenfieldske Dragonregimenters Beliggenheder siden Anno 1750; hvorved tillige wiises Compagnierne og hvad Kiercke-Sogner samme indtager.

G. von Krogh
$title$

Spesielle kart 15: Oversigtskart vedkommende foreslaaet Anlæg af en Nordbane

1 : 200000
$title$

Statistikk 43-8- Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Spesielle kart: Tyngdeanomalikart, Hamar

1 : 250000 NGO
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Geologisk kart 87: Kvartærgeologisk kart, Oppland

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 33: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

1 : 100000 Hans Lemich Juell
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Oppland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Ostblatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-2

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 3: Kart over Drammen-Randsfjordjernbanen og de projecterede Linier til Kongseberg og Krøderen med Profil over Banens Stigningsforholde

1 : 200000 Harald Lyches Forlag
$title$

Kart over Agershuus Amt, construeret efter de ved Norges geographiske opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser

1 : 250000 af Forfatterne N. Ramm og G. Munthe [S.l.] : [s.n.]
$title$

Spesielle kart 28: Oversigtskart over de mellem Kristiania, Hadeland og Ringerike undersøgte Jernbanelinier

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 165: Skjematisk vegoversikt over kommunale-, fylkes- og riksveger i Ringerike Kommune

1 : 100000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-6

$title$

Spesielle kart 23-2: Vestbanerne, Christiania-Drammen-Randsfjord-Kongsberg

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-7

$title$

Spesielle kart 22: Nordbanerne

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Spesielle kart 103-8: Flötningskart over Glommens vassdrag

1 : 1000 Einar Sigurd Ween
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 57-1

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 123-5: Kart over Drammensvassdraget

1 : 100000 Toralf à ̃yen
$title$

Spesielle kart 20: Hoved- og Kongsvinger-Jernbanen

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile