Maps of Lužnice

Maps of Lužnice

$title$

Porostní obrysová mapa polesí Kolence 1

1 : 10000
$title$

Luschnitz - c4338-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Luschnitz - c4338-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Kolence 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Kolence 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Kolence 1

1 : 2880
$title$

Mapa pozemků dvora Lužnice 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Mláka 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků II. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Klec, Kolence, Lužnice, Mláka, Stará Hlína 1

1 : 2880
$title$

Hospodářská mapa polesí Mláka 1

1 : 2880
$title$

Novosedly o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Lužnice o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníků Potěšil Klec, Krvavej a přilehlých činžovních pozemků 1

$title$

Geometrický plán rybníků Potěšil Klec, Krvavej a přilehlých činžovních pozemků 1

$title$

Mapa území mezi třeboňským panstvím a činžovními pozemky vsi Kolence 1

$title$

Mapy činžovních pozemků II. sekce třeboňského velkostatku pro obce Dolní Slověnice, Dunajovice, Klec, Kolence, Lomnice, Lužnice, Mláka, Novosedly, Přeseka, Smržov, Stará Hlína 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán pole rožmberského baštýře

$title$

Hospodářská mapa polesí Mláka 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníka Černičný, pozemků jednotáře Zahradníka u Klece a přilehlých činžovních pozemků 1

$title$

Lužnice o. Jindřichův Hradec 1

1 : 2880
$title$

Projekt Podbřezského rybníka u Staré Hlíny 1

$title$

Záměrná mapa - brouillon - části vsi Kolence s rybníkem 1

$title$

Plán myslivny v Kolencích s návrhem na zřízení nové kůlny na vozy 1

$title$

Půdorysný plán a situace stavby nového jalového splavu a brlení na Rožmberském rybníku, zničených velkou povodní v r. 1804 1

$title$

Záměrná mapa - brouillon rybníků Pohořelec, Mišovský, Oběšený a Podsedek 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile