Maps of Buskerud

Maps of Buskerud

$title$

Spesielle kart 122-3: Postkart over Norge

1 : 400000 Toralf à ̃yen
$title$

Statistikk 38-3: Bosettingskart over Akershus, Oslo, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark. Blad 3

1 : 400000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Kartblad 17 De 4 Dragonregimenter oprettet 1750 sündenfields i Norge

$title$

Spesielle kart 124-1: Telefonkart SÃ ̧r-Norge

1 : 200000
$title$

Statistikk 43-8-2: Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 26: Kart over trigonometriske punkter foretatt i ca 1800

1 : 500000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 26: Oversikt over grunnlagspunkter i Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo

Juell | Gløersen
$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, nordlig del

1 : 100001
$title$

Geologiske kart 121-B: Kart med magnetisk totalfelt. Hamar

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Statistikk 43-8- Bosettingskart over Hamar. Blad 8

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Spesielle kart: Tyngdeanomalikart, Hamar

1 : 250000 NGO
$title$

Kartblad 172: Speciel Carte af de 4re sündenfieldske Dragonregimenters Beliggenheder siden Anno 1750; hvorved tillige wiises Compagnierne og hvad Kiercke-Sogner samme indtager.

G. von Krogh
$title$

Geologiske kart 62: Geologisk oversiktskart over Kristianiafeltet

1 : 250000 J. Schetelig | W. C. Brøgger Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologisk kart 87: Kvartærgeologisk kart, Oppland

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Spesielle kart 15: Oversigtskart vedkommende foreslaaet Anlæg af en Nordbane

1 : 200000
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 33: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

1 : 100000 Hans Lemich Juell
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Opland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Oppland

1 : 250000 B. Tolstad | Scott Ruud
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-7

$title$

Spesielle kart 53: Flaadnings-Kart over Drams-Elvens Vassdrag

1 : 200000 J. Finne
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Ostblatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-6

$title$

Norge 50: Zweites Cantong erstreckett sich von Basmoe bis Kønigs-Winger

1 : 200000 von Arentskiold
$title$

Kart over Agershuus Amt, construeret efter de ved Norges geographiske opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser

1 : 250000 af Forfatterne N. Ramm og G. Munthe [S.l.] : [s.n.]
$title$

Geologisk kart 80: Kvartærgeologisk kart, Hallingdal

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologiske kart 121-A Kart med magnetisk totalfelt. Oslo

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Spesielle kart 165: Skjematisk vegoversikt over kommunale-, fylkes- og riksveger i Ringerike Kommune

1 : 100000
$title$

Spesielle kart 23-2: Vestbanerne, Christiania-Drammen-Randsfjord-Kongsberg

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile