Maps of Moerdijk

Maps of Moerdijk

$title$

Brabantiae Batavae pars occidentalis, sive Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis, comprehendens Baroniam Bredanam, Marchionatum Bergensem ad Zomam, aliasque minores ditiones

1 : 125000 per Nicolaum Visscher. [Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior
$title$

Brabantiae Batavae Pars Occidentalis

1 : 133000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Brabantiae Batavae pars occidentalis sive Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis, comprehendens baroniam Bredanam, marchionatum Bergensem ad Zomam, aliasq. minores ditiones

1 : 130000 Antverpy (Belgie) Visscher, Nicolaus Schenk, Pieter apud Petrum Schenk junior
$title$

Brabantiae Pars Septentrionalis

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Covens, Johannes I
$title$

Nieuwe verbeterde kaart van het Landt en de Baanderye van Breda.

1 : 140000 ['s-Gravenhage] : [Jacobus van den Kieboom]
$title$

$title$

Zelandicarvm Insvlarvm exactissima et nova descriptio

1 : 270000 Mollova mapová sbírka Deventer, Jacob van
$title$

Carte particuliere des environs de Willemstadt, Steenbergen, et Berg-op-zoom

1 : 163000 Steenbergen (Severní Brabantsko, Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Kaarte van het Oost en Noord quartier des Marquisaat van Bergen op Ten Zoom : [getrokken uit de kaart van B. Adam t. Wouw, 1791]

1 : 24000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaarte van het Zuyd en West quartier des Marquisaat van Bergen op Ten Zoom : getrokken uit de kaart van B. Adam t. Wouw, 1791.

1 : 24000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Eygentlicher Abriß und gestalt der Statt Breda und umbligender gelegenheit

Breda (Nizozemsko)
$title$

Kaart van een gedeelte van het Haringvliet en den Krammer of het Volkenrak by de Willemstad

$title$

Amer, Nieuwe Merwede, Bergsche Veld, Hollandsch Diep enz

1 : 10000 Top. Dienst
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Carte particuliere des environs d'une partie du comté de Hoogstraten

1 : 163000 Turnhout (Belgie) Covens & Mortier
$title$

Carte particuliere des environs d'Anvers

1 : 163000 Antverpy (Belgie) Covens & Mortier
$title$

$title$

TABVLA | Castelli ad Sandflitam, | qua simul inundati agri, | alluviones, fossæ, alvei, | quæ Bergas ad Zomam | et Antverpiam interjacent, | annotantur.

Excudit | Guiljelmus Blaeuw.
$title$

Tabvla Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur

1 : 130000 Mollova mapová sbírka Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes I
$title$

Algemeen plan van het Bergsche Veld met aanduiding der Nieuwe Merwede en der tot vorming daarvan uitgevoerde werken tot het einde van 1869

1 : 50000 Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 februarij 1869, secretaris van Opstal. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe Kaart van het Eiland Overflakke :

1 : 50000 Mollova mapová sbírka Ottens, Aaltje Ottens, Aaltje
$title$

t Meerder deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de rivier de Schelde met zyne forten en stercktens

1 : 40000 N.J. Visscher. te Amsterd. : by d'Wed. Ottens & Zoone
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterktens

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Kadastrale kaart van den Hoekschen Waard

1 : 25000 door J.A. Margadant. Zwijndrecht : Boden
$title$

Kaart van het rivier vak de Merwede, van de Krabbe tot aan het Fort Loevestein, benevens de killen, welke op het Bergsche Veld en Hollandsch Diep uitwateren

1 : 50000 gemeten en in kaart gebragt in den jare 1818 door ... J. Wapperom Fz. [S.l.] : [s.n.]
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterkens

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Mogge, Jacob Ottens, Aaltje
$title$

Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld ... wegens het maken van een overlaat tusschen Baardwyk en Drunen, tot aflatinge van het overvloedig afkomende boven-water, en voorkominge van inundatien, breeder in de Memorie hier toe relatieff vervat : zynde in deeze kaart (vermids de kortheid van tyd) maar gesteld de voornaamste dyken, wegen, rivieren en sluizen &c. van boven Creveceur, tot aan het Bergse Veld, of den Biesbos, met aanwyzinge van de kerken en molens der dorpen : zynde het voorsz. terrein uitvoeriger en netter geteekend, in de kaart voor Haar Ed. Mogende, volgens resol. in dato den 16 feb. 1751 door den landmeeter Pr. Ad.se Ketelaar geformeerd

1 : 24000 ten oirkonde deze door ons onderteekend in de maand october 1754. B.J. d. Roy, P.A. Ketelaar, G. Beket. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld ... wegens het maken van een overlaat tusschen Baardwyk en Drunen, tot aflatinge van het overvloedig afkomende boven-water, en voorkominge van inundatien, breeder in de Memorie hier toe relatief

$title$

Kaart van een gedeelte van het Haringvliet en den Krammer of het Volkenrak by de Willemstad

1 : 18000 Leon[ar]d Schenk, Jansz. sculpsit 1781. ['s-Gravenhage] : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile