Maps of Moerdijk

Maps of Moerdijk

$title$

Brabantiae Batavae pars occidentalis sive Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis, comprehendens baroniam Bredanam, marchionatum Bergensem ad Zomam, aliasq. minores ditiones

1 : 130000 Antverpy (Belgie) Visscher, Nicolaus Schenk, Pieter apud Petrum Schenk junior
$title$

Brabantiae Batavae Pars Occidentalis

1 : 133000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Brabantiae Batavae pars occidentalis, sive Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis, comprehendens Baroniam Bredanam, Marchionatum Bergensem ad Zomam, aliasque minores ditiones

1 : 125000 per Nicolaum Visscher. [Amsterdam] : nunc apud Petrum Schenk Junior
$title$

Brabantiae Pars Septentrionalis

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Covens, Johannes I
$title$

Nieuwe verbeterde kaart van het Landt en de Baanderye van Breda.

1 : 140000 ['s-Gravenhage] : [Jacobus van den Kieboom]
$title$

$title$

Carte particuliere des environs de Willemstadt, Steenbergen, et Berg-op-zoom

1 : 163000 Steenbergen (Severní Brabantsko, Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Pas-caert vande ghelege[e]theyt vande schans te Santvliet

1 : 160000 Antverpy (Belgie) Visscher, Claes Jansz. Claes Ianß Visscher
$title$

Kaarte van het Oost en Noord quartier des Marquisaat van Bergen op Ten Zoom : [getrokken uit de kaart van B. Adam t. Wouw, 1791]

1 : 24000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaarte van het Zuyd en West quartier des Marquisaat van Bergen op Ten Zoom : getrokken uit de kaart van B. Adam t. Wouw, 1791.

1 : 24000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Eygentlicher Abriß und gestalt der Statt Breda und umbligender gelegenheit

Breda (Nizozemsko)
$title$

$title$

Tabvla Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur

1 : 130000 Mollova mapová sbírka Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes I
$title$

TABVLA | Castelli ad Sandflitam, | qua simul inundati agri, | alluviones, fossæ, alvei, | quæ Bergas ad Zomam | et Antverpiam interjacent, | annotantur.

Excudit | Guiljelmus Blaeuw.
$title$

Kaart van een gedeelte van het Haringvliet en den Krammer of het Volkenrak by de Willemstad

$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Nieuwe Kaart van het Eiland Overflakke :

1 : 50000 Mollova mapová sbírka Ottens, Aaltje Ottens, Aaltje
$title$

Amer, Nieuwe Merwede, Bergsche Veld, Hollandsch Diep enz

1 : 10000 Top. Dienst
$title$

Kaerte van Zuijtbevelandt beoosten de Yersek-Ee : vóór den jare 1530 (Thans grootendeels vormende de zoogenaamde Yerseksche Mossel- en Oesterbanken in de Ooster-Schelde)

1 : 50000 ontworpen en geteekend door C. Hollestelle. Tholen : J. M. C. Pot
$title$

t Meerder deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de rivier de Schelde met zyne forten en stercktens

1 : 40000 N.J. Visscher. te Amsterd. : by d'Wed. Ottens & Zoone
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, als mede het lant van Saeftingen, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterktens

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland

1 : 50000 opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor in den jare 1744 ter opheldering van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden uitg. te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

tMeerder Deel van Staats Vlaenderen vervattende het Asseneder, Axeler en Hulster Ambacht, den Doel etc. nevens een groot deel van de Rivier de Schelde met zyne Forten en Sterkens

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Mogge, Jacob Ottens, Aaltje
$title$

Kaart van een gedeelte van het Haringvliet en den Krammer of het Volkenrak by de Willemstad

1 : 18000 Leon[ar]d Schenk, Jansz. sculpsit 1781. ['s-Gravenhage] : [s.n.]
$title$

Nieuwe en oprechte kaart of plan der stad Bergen-op-ten-Zoom, met derzelver accuraate fortificatien, en de naast aangelegen steeden, dorpen en forten, etc., nader aangeweesen door d'onderstaande letters : Carte ou plan nouvelle et véritable de la ville de Bergen-op-ten-Zoom avec ses fortifications exactes, les plus proches villes, villages, & fortresses, le tout, démontré, par ordre alphabetique.

1 : 15000 In 's Hage : by Gerard du Mee, in de korte Bagyne-straat
$title$

Generale caarte vande gansche heerlykheyt ende jurisdictie van Grys Oort

1 : 18000 I. Luiken fecit cum aqua forti A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

OBSIDIO BREDÆ | per Ambrosium Spinolam | Anno D. 1624

A Amsterdam chez Iean Blaeu
$title$

TABVLA | Bergarum ad Zomam | Stenbergæ | et novorum ibi operum

Ad amußim fecit | Franciscus van Schoten | Math. Professor in | Acad. Leidensi. Exc. Guiljelmus Blaeuw.
$title$

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile