Maps of Padang

Maps of Padang

$title$

[Baai van Taroesan] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topografisch Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Baai van Taroesan] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Taroesan / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[Baai van Boengoes] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Baai van Taroesan] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[B[oeki]t Sarik] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[G[oenoeng] Karang Tinggi] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Taroesan : opgenomen in 1886-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Taroesan-Baai : opgenomen in 1887-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Loeboek Gadang : opgenomen in 1888-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Asam Koembang : opgenomen in 1886-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Soengai Pinang : opgenomen in 1886-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

G[oenoeng] Air Ilang : opgenomen in 1887-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Moearo Api Api : opgenomen in 1886-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Karang Sago : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boengoes : opgenomen in 1886-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Oedjoeng Taroesan : opgenomen in 1886-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Salido Katjil : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Pantjoeng Tabal : opgenomen in 1891-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Koelit Manis : opgenomen in 1891-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Blad Alahan Pandjang / opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Emmahaven : [Padang]

[S.l. : s.n.]
$title$

Painan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Onderafdeeling Solok

$title$

Garnizoenskaart van Padang / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1928

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van Padang : met de Reede en de Brandewijnsbaai / lith. A.J. Bogaerts, Breda

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Padang]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart der Mentawei-Eilanden : West Sumatra / door J.B. Neumann ; C. Craandijk del

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile