Maps of Agam Regency

Maps of Agam Regency

$title$

[Padang]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Topographische kaart van een gedeelte van Sumatra's Westkust / vervaardigd door het Mijnwezen, 1879

Mijnwezen van Nederlandsch Oost Indië Batavia Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Padang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden

J.H. de Bussy Amsterdam Amst[erdam] : [J.H.] de Bussy
$title$

[Profielen Sumatra's Westkust]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Blad Manindjoe / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

[Amsterdam : C.F. Stemler]
$title$

Onderafdeeling Solok

$title$

Blad Padang / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Blad Solok / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Blad Fort de Kock / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Onderafdeeling Fort van der Capellen

$title$

Tikoe / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey of India Offices (H.L.O.)
$title$

[Moearo Poetoes] : opgenomen in 1895-1898 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1902

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Fort de Kock / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey of India Offices (H.L.O.)
$title$

[Solok] : opgenomen in 1885-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Baai van Taroesan] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topografisch Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Solok / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

Pajakoemboeh / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey of India Offices (H.L.O.)
$title$

[Pariaman] : opgenomen in 1886-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Taroesan / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[Baai van Taroesan] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Padang Pandjang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[B[oeki]t Laboehan Batjoeh] : opgenomen in 1886-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Padangpandjang] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1899

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Padang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[Padang] : opgenomen in 1885-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Manindjau] : opgenomen in 1889-1898 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1904

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Fort de Kock]: opgenomen in 1889-1895 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1902

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Pariaman / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey of India Offices (H.L.O.)
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile