Maps of Padang

Maps of Padang

$title$

Garnizoenskaart van Padang / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1928

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van Padang : met de Reede en de Brandewijnsbaai / lith. A.J. Bogaerts, Breda

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Emmahaven : [Padang]

[S.l. : s.n.]
$title$

Loeboek Bargaloeng : opgenomen in 1885 en 1886 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1900

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Loeboek Bargaloeng : opgenomen in 1885 en 1886 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Air Dingin : opgenomen in 1885-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boengoes : opgenomen in 1886-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Padang / Drawn and revised by H[ead] Q[uarters] S.P.C.

[S.l.] : reproduced by 110 Map Production Co[mpan]y R.E.
$title$

Padang / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Padang / Geographical Section, General Staff

[Washington D.C.] : War Office
$title$

Padang airfield : situation as at February 1942

[S.l. : s.n.]
$title$

[Loeboek Bargaloeng] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Oeloe Liman Manis : opgenomen in 1885-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Pandjalinan : opgenomen 1885-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Si Njaroe : opgenomen in 1886-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Blad Padang / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Solok] : opgenomen in 1885-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Solok / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[Padang] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Baai van Boengoes] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[P[oelau] Si Njaroe] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

G[oenoeng] Air Ilang : opgenomen in 1887-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

G[oenoeng] Gadoet : opgenomen in 1886 en 1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden

J.H. de Bussy Amsterdam Amst[erdam] : [J.H.] de Bussy
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Topographische kaart van een gedeelte van Sumatra's Westkust / vervaardigd door het Mijnwezen, 1879

Mijnwezen van Nederlandsch Oost Indië Batavia Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Padang]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart der Mentawei-Eilanden : West Sumatra / door J.B. Neumann ; C. Craandijk del

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill
$title$

Bladwijzer der Topographische Kaart van Sumatra

[Batavia : Topographisch Bureau]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile