Maps of Trøndelag

Maps of Trøndelag

$title$

Oversynskart over Triangulering i SÃ ̧r-Norge

1 : 1600000 Norges Geografiske Opmaaling
$title$

Spesielle kart 78: Valgkredskart over det sydlige Norge visende Herreds og Valgkredsinddeling...

1 : 1000000 F. Abrahamson | K. Gleditsch
$title$

Geologiske kart 65: Geologisk oversigtskart over det sydlige Norge

1 : 1000000 W. Werenskiold Norges geologiske undersøkelse
$title$

Statistikk 30: Valgkretskart for Sør-Norge

1 : 1000000 Finn Abrahamson | Kristen Gran Gleditsch
$title$

Norge 109: Det Sydlige Norge

1 : 800000 I. Erichsen | Christian Jochum Pontoppidan
$title$

Spesielle kart 16: Map of railways in Norway

1 : 1000000
$title$

Norge 100: Carte over Norge fra Nærøen til Lindesnes

1 : 1500000 Nicolai Hersleb Ram | Henrich Bang | Hans Prydz | Mathias Friderich Rick
$title$

Geologiske kart 11a: Geologisk oversigtskart over Det Sydlige Norge

1 : 1000000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Statistikk 37: Industrikarten von Norwegen

1 : 1000000 A. Lyle
$title$

Spesielle kart 26: Oversigtskart. Direkte Bergensbane

1 : 3200000
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Spesielle kart 30-2: Postkart over det sydlige Norge

1 : 1200000
$title$

Norge 165: General Kart over den sydlige Del af Kongeriget Norge

1 : 100000 Carl B. Roosen
$title$

Norge 109: Det Sydlige Norge

1 : 800000 Christian Jochum Pontoppidan | I. Erichsen
$title$

Spesielle kart 173a: Oversiktskart over Nivellementer i SÃ ̧r-Norge

1 : 100000
$title$

Spesielle kart 65-4: Oversigtskart over de paa den norske Kyst anbragte Fyre

1 : 1000000
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Spesielle kart 18 Sør-vest: Telegrafkart over Norge

1 : 1000000 Den Private Opmaaling, Kristiania
$title$

Spesielle kart 2-5: Norges jernbaner i 1876

1 : 1000000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 68: Kart over de trigonometriske Hovednet

1 : 500000
$title$

Spesielle kart 2-4: Norges jernbaner i 1869

1 : 1000000
$title$

Postkart for det Sydlige Norge

1 : 100000
$title$

Spesielle kart 2-1: Norges jernbaner i 1851

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 63: Pflanzengeographische Karte Über Das Königreich Norwegen, blad 4

1 : 1000000 F. C. Schübeler
$title$

Spesielle kart 6: Jernbane og dampskibsanløbssteder i Norge

1 : 3600000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Statistikk 4 Originaltegning til General Nissens statistiske kart. Sør og Nord Norge

1 : 2000000
$title$

Geistlig inndelingskart over Sør-Norge, Oslo, Hamar, Agder, Bjørgvin og Nidaros Bispedømmer

1 : 1000000
$title$

Norge 8 Carte over Konge-Riget Norrge med nest der indtill grentzende svenske Provincer.

1 : 800000 Engelbret Hoff
$title$

Spesielle kart 79: Kart over legemshöiden i Norge (sydl.del)

Jonas Vestly Den private Opmaalings lith. Anstalt. Kristiania
$title$

Norge 164: Veikart over Norge utarbeidet efter de bedste Kilder

1 : 800000 I. Waligorski | N. Wergeland J. Dybwads forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile