Maps of Trøndelag

Maps of Trøndelag

$title$

Spesielle kart 2-1: Norges jernbaner i 1851

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 2-5: Norges jernbaner i 1876

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 2-4: Norges jernbaner i 1869

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 16: Map of railways in Norway

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 63: Pflanzengeographische Karte Über Das Königreich Norwegen, blad 4

1 : 1000000 F. C. Schübeler
$title$

Spesielle kart 79: Kart over legemshöiden i Norge (sydl.del)

Jonas Vestly Den private Opmaalings lith. Anstalt. Kristiania
$title$

Spesielle kart 65-4: Oversigtskart over de paa den norske Kyst anbragte Fyre

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 30-2: Postkart over det sydlige Norge

1 : 1200000
$title$

Spesielle kart nr 75: De norske raser og storbræen

1 : 2000000 Andr. M. Hansen
$title$

Postkart for det Sydlige Norge

1 : 100000
$title$

Statistikk 37: Industrikarten von Norwegen

1 : 1000000 A. Lyle
$title$

Spesielle kart 78: Valgkredskart over det sydlige Norge visende Herreds og Valgkredsinddeling...

1 : 1000000 F. Abrahamson | K. Gleditsch
$title$

Geistlig inndelingskart over Sør-Norge, Oslo, Hamar, Agder, Bjørgvin og Nidaros Bispedømmer

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 26: Oversigtskart. Direkte Bergensbane

1 : 3200000
$title$

Spesielle kart 18 Sør-vest: Telegrafkart over Norge

1 : 1000000 Den Private Opmaaling, Kristiania
$title$

Norge 165: General Kart over den sydlige Del af Kongeriget Norge

1 : 100000 Carl B. Roosen
$title$

Oversynskart over Triangulering i SÃ ̧r-Norge

1 : 1600000 Norges Geografiske Opmaaling
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Norge 79: Kongeriget Norge afdelet i sine fiire Stifter; samt underliggende Provstier

1 : 600000 O. A. Wangensteen
$title$

Geologiske kart 65: Geologisk oversigtskart over det sydlige Norge

1 : 1000000 W. Werenskiold Norges geologiske undersøkelse
$title$

Norge 109: Det Sydlige Norge

1 : 800000 I. Erichsen | Christian Jochum Pontoppidan
$title$

Spesielle kart 173a: Oversiktskart over Nivellementer i SÃ ̧r-Norge

1 : 100000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 68: Kart over de trigonometriske Hovednet

1 : 500000
$title$

Statistikk 4 Originaltegning til General Nissens statistiske kart. Sør og Nord Norge

1 : 2000000
$title$

Geologiske kart 49: Geologisk oversigtskart over Det sydlige Norge

1 : 2400000 K. M. Hauan | Tellef Dahll | Theodor Kjerulf | Th. Hjortdahl | M. Irgens
$title$

Norge 100: Carte over Norge fra Nærøen til Lindesnes

1 : 1500000 Nicolai Hersleb Ram | Henrich Bang | Hans Prydz | Mathias Friderich Rick
$title$

Geologiske kart 11a: Geologisk oversigtskart over Det Sydlige Norge

1 : 1000000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Statistikk 30: Valgkretskart for Sør-Norge

1 : 1000000 Finn Abrahamson | Kristen Gran Gleditsch
$title$

Spesielle kart 6: Jernbane og dampskibsanløbssteder i Norge

1 : 3600000 Albert Cammermeyer Forlag
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile