Maps of Trøndelag

Maps of Trøndelag

$title$

Spesielle kart 173a: Oversiktskart over Nivellementer i SÃ ̧r-Norge

1 : 100000
$title$

Geistlig inndelingskart over Sør-Norge, Oslo, Hamar, Agder, Bjørgvin og Nidaros Bispedømmer

1 : 1000000
$title$

Statistikk 4 Originaltegning til General Nissens statistiske kart. Sør og Nord Norge

1 : 2000000
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Spesielle kart 79: Kart over legemshöiden i Norge (sydl.del)

Jonas Vestly Den private Opmaalings lith. Anstalt. Kristiania
$title$

Postkart for det Sydlige Norge

1 : 100000
$title$

Spesielle kart 65-4: Oversigtskart over de paa den norske Kyst anbragte Fyre

1 : 1000000
$title$

Spesielle kart 26: Oversigtskart. Direkte Bergensbane

1 : 3200000
$title$

Spesielle kart 30-2: Postkart over det sydlige Norge

1 : 1200000
$title$

Norge 165: General Kart over den sydlige Del af Kongeriget Norge

1 : 100000 Carl B. Roosen
$title$

Spesielle kart nr 117-1: Geistlig inndelingskart over sà ̧r-Norge

1 : 1000
$title$

Norge 8 Carte over Konge-Riget Norrge med nest der indtill grentzende svenske Provincer.

1 : 800000 Engelbret Hoff
$title$

Spesielle kart 78: Valgkredskart over det sydlige Norge visende Herreds og Valgkredsinddeling...

1 : 1000000 F. Abrahamson | K. Gleditsch
$title$

Norge 79: Kongeriget Norge afdelet i sine fiire Stifter; samt underliggende Provstier

1 : 600000 O. A. Wangensteen
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Spesielle kart 16: Map of railways in Norway

1 : 1000000
$title$

Oversynskart over Triangulering i SÃ ̧r-Norge

1 : 1600000 Norges Geografiske Opmaaling
$title$

Spesielle kart 2-5: Norges jernbaner i 1876

1 : 1000000
$title$

Geologisk kart 51-3: Geologisk kart over Norge

1 : 1000000 O. Holtedahl | Johannes A. Dons Norges geologiske undersøkelse
$title$

Norge 109: Det Sydlige Norge

1 : 800000 I. Erichsen | Christian Jochum Pontoppidan
$title$

Spesielle kart 2-4: Norges jernbaner i 1869

1 : 1000000
$title$

Statistikk 30: Valgkretskart for Sør-Norge

1 : 1000000 Finn Abrahamson | Kristen Gran Gleditsch
$title$

Spesielle kart 2-1: Norges jernbaner i 1851

1 : 1000000
$title$

Geologiske kart 49: Geologisk oversigtskart over Det sydlige Norge

1 : 2400000 K. M. Hauan | Tellef Dahll | Theodor Kjerulf | Th. Hjortdahl | M. Irgens
$title$

Geologiske kart 65: Geologisk oversigtskart over det sydlige Norge

1 : 1000000 W. Werenskiold Norges geologiske undersøkelse
$title$

Norgesavdelingen 156: Noregr - Det gamle Norge før Aar 1500

1 : 1500000 Gerhard Munthe
$title$

Statistikk 3 Kart over upplæringsmålet i folkeskulen

1 : 1000000 Peder Hovdan Noregs Mållag
$title$

Statistikk 34: Oplæringsmålet i folkeskolen på land og i by

1 : 1000000 Oscar Krum
$title$

Spesielle kart 63: Pflanzengeographische Karte Über Das Königreich Norwegen, blad 4

1 : 1000000 F. C. Schübeler
$title$

Norge 100: Carte over Norge fra Nærøen til Lindesnes

1 : 1500000 Nicolai Hersleb Ram | Henrich Bang | Hans Prydz | Mathias Friderich Rick
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile