Maps of Scandinavia

Maps of Scandinavia

$title$

Statistikk kart 20-2: Fremstilling af den Norske Fædrift. Hornkvæget. Dyrenes antal pr 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 11-4: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20-3: Fremstilling af den norske Fædrift. Gjeden. Dyrenes antal pr. 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 4-2: Kart udvisende Folkemængens fordeling i Norge

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 66-7: Kart udvisende de med bidrag af Statskassen understøttende Dampskibsrouter

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 4- Kart udvisende Folkemængens fordeling i Norge

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-8c: Gjeder. Middeltal pr. Gaard

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 10: Mouvement de la population

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-7b: Udsæd af Poteter

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 11-2: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 16: Norske kirker, med angivelse af lynnedslag

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 13-a: Norvège. Division ecclesiastique

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-7c: Faar. Antall Dyr pr 1000 Maal høstet Areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 19-6: Fremstilling af Norges Agerbrug. Hovedsæden i hvert Herred

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 21- Norvege. Pêches.

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-3b: Fremstilling af Kongeriget Norges Landbrug. Agerbruget

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-9b: Avling reduceret til bygværdi pr. indbygger, fogderivis

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20- Fremstilling af den Norske Fædrift. Hesten. Dyrenes antal pr. 1000 Maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 21-2: Norvege. Pêches.

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 11-3: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-2b: Herreder, hvis Kornavl er tilstrækkelig til eget Brug

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 66-6: Kart udvisende de med bidrag af Statskassen understøttende Dampskibsrouter

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 129-1: Oversigtskart over Gradavdelingskarter og Rektangelkarter, bilag 1

1 : 2800000
$title$

Spesielle kart 72b: Kart over Valgmands- og Stortingsvalgene

1 : 2400000 K. Petersen Olaf Norli's forlag; Kristiania
$title$

Statistikk kart 19- Fremstilling af Norges Agerbrug. Udsæden af Korn i Tønder pr. 1000 maal ager

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 129-4: Bilag nr 3 til opmaalingens budgetforslag for 1915-1916

1 : 2800000
$title$

Statistikk kart 19-5: Fremstilling af Norges Agerbrug. Potetsavlen. Udsæd beregnet pr 1000 maal ager

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20-4: Fremstilling af den norske Fædrift. Faaret. Dyrenes antal pr 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 23: Les marchandises exportees

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-1c: Heste. Antal Dyr pr 1000 Maal høstet Areal

1 : 2400000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile