Maps of Scandinavia

Maps of Scandinavia

$title$

Statistikk 26-3b: Fremstilling af Kongeriget Norges Landbrug. Agerbruget

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 10: Mouvement de la population

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 13-a: Norvège. Division ecclesiastique

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-3a: Grundeiendommense Værdi efter Matrikulen

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-1c: Heste. Antal Dyr pr 1000 Maal høstet Areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-7b: Udsæd af Poteter

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 4-2: Kart udvisende Folkemængens fordeling i Norge

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 4- Kart udvisende Folkemængens fordeling i Norge

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 16: Norske kirker, med angivelse af lynnedslag

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20-2: Fremstilling af den Norske Fædrift. Hornkvæget. Dyrenes antal pr 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 11-4: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 21-2: Norvege. Pêches.

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20-3: Fremstilling af den norske Fædrift. Gjeden. Dyrenes antal pr. 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 19-6: Fremstilling af Norges Agerbrug. Hovedsæden i hvert Herred

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 129-1: Oversigtskart over Gradavdelingskarter og Rektangelkarter, bilag 1

1 : 2800000
$title$

Statistikk kart 11-3: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-2a: Grundeiendommenes Udstykning i Klasser

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 21- Norvege. Pêches.

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-2b: Herreder, hvis Kornavl er tilstrækkelig til eget Brug

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 11-2: Division judiciaire

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-7c: Faar. Antall Dyr pr 1000 Maal høstet Areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20- Fremstilling af den Norske Fædrift. Hesten. Dyrenes antal pr. 1000 Maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 66-7: Kart udvisende de med bidrag af Statskassen understøttende Dampskibsrouter

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 20-4: Fremstilling af den norske Fædrift. Faaret. Dyrenes antal pr 1000 maal afhøstet areal

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-8c: Gjeder. Middeltal pr. Gaard

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 66-6: Kart udvisende de med bidrag af Statskassen understøttende Dampskibsrouter

1 : 2400000
$title$

Spesielle kart 72b: Kart over Valgmands- og Stortingsvalgene

1 : 2400000 K. Petersen Olaf Norli's forlag; Kristiania
$title$

Statistikk 26-9b: Avling reduceret til bygværdi pr. indbygger, fogderivis

1 : 2400000
$title$

Statistikk kart 13-b: Norvège. Division ecclesiastique

1 : 2400000
$title$

Statistikk 26-6c: Hornkvæg. Middeltal pr Gaard

1 : 2400000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile