Maps of okres Rokycany

Maps of okres Rokycany

$title$

Rokycany a okolí

1 : 75000 Rokycany (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Okolí města Plzně

Mapa okolí města Plzně, vydaná na podkladu vojenských speciálek. Zachycena oblast od Nýřan po Padrťské rybníky a od Krašovic po Snapoušovy.
$title$

Okolí města Plzně

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) nákladem okresního výboru
$title$

Mapa školního a politického okresu Rokycanského

1 : 75000 Rokycany-oblast (Česko) Voj. zeměpisný ústav
$title$

Pilsen und dessen Umgebung přehledka

$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 200000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Regni Bohemiae Circulus Pilsnensis

1 : 220000 Plzeň-oblast (Česko) Müller, Johann Christoph ab Homannianis Heredibus
$title$

Plzeň a okolí

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
$title$

Zastupitelský okres Plzeňský

Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko.
$title$

Uibersichtskarte der südlich der böhm. Westbahn gelegenen Fürst Colloredo Mannsfeld'schen Herrschaft Zbirov'er Revieren Padrť, Dobřív, Strašic, Volešna u. Hůrek

1 : 46080 Rokycany-oblast (Česko) Ladman, Fr.
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Rokycany-oblast (Česko) Berger, J.
$title$

$title$

$title$

III. vojenské mapování 4151/1

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4051/3

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Třemošná-oblast (Česko) Bulla, Eduard
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Mýto (Rokycany, Česko) Bulla, Eduard
$title$

III. vojenské mapování 4151/2

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4051/3

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4051/4

1 : 25000
$title$

III. vojenské mapování 4051/4

1 : 25000
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Břasy (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Starý Plzenec-oblast (Česko) Berger, Johann
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Plzeň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek)

Mapa lesů u Zruče a Zábělé, rozdělených na celky označené římskými čísly, které jsou dále rozděleny na menší jednotky označené arabskými čísly. Naznačena sídla, komunikace, rybníky a Berounka.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile