Maps of okres Plzeň-město

Maps of okres Plzeň-město

$title$

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Plzeň - Nýřany - Stod. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 24. List 21,

1 : 75000
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících

1 : 75000 Nýřany (Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Zastupitelský okres Plzeňský

Rukopisná mapa zastupitelského okresu Plzeňského. Vyznačeny jednotlivé obce a hranice jejich katastrů. Zaznamenána síť sídel, vodních toků a komunikační. Znázorněny mlýny a rozptýlené jednotlivé stavby. Vlevo dole grafické měřítko.
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
$title$

Ordre de Battaliae dero Röm. Kay. Majtt. Campament bey Pilsen in Königreich Böheimb, bestehende in 17 Battallions und 13. Granadiers Compagnien auch 28. Esqvadrons Curassiers 14 Esqvadrons Dragoner, 6. Esqvadrons Hussare[n], und 22 feld-stucke

1 : 45000 Plzeň-oblast (Česko) Ditzler, Joann Josef Birkhard, Antonín Birckhart
$title$

Plán města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub československých turistů
$title$

Plán král[ovského] města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub českých turistů
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Plzeň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Záměrná mapa pozemků a rybníků dvora Pořejov

1 : 5760
$title$

III. vojenské mapování 4151/1

1 : 25000
$title$

Plán král[ovské] Plzně a okolí

Plzeň (Česko : oblast) Jos. Novák a F. J. Šašek
$title$

Orientační plán města Plzně

Orientační plán města Plzně, podle rozsahu města a názvů ulic byl zhotoven krátce po 2. světové válce. Půdorysy bloků, názvy ulic, barevně odlišené čtvrti, červeně vyznačeny veřejné budovy a některé podniky, zachycen tábor na Karlově, odlišeny jsou louky, lesy a parky. Nad horním okrajem mapového pole název, pod dolním okrajem vysvětlivky.
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Starý Plzenec-oblast (Česko) Berger, Johann
$title$

Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek)

Mapa lesů u Zruče a Zábělé, rozdělených na celky označené římskými čísly, které jsou dále rozděleny na menší jednotky označené arabskými čísly. Naznačena sídla, komunikace, rybníky a Berounka.
$title$

Geologická mapa zastupitelského okresu Plzeňského

$title$

Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905

Plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, průmyslovými podniky - očíslováno, celkem 146 položek rozdělených do několika kategorií. Vysvětlivky kolem plánu, seznam ulic, rozdělení města. V levém rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Město Plzeň

$title$

Město Plzeň

$title$

Plan of the royal city of Pilsen

1 : 15000 Plzeň (Česko) Municipal Authority
$title$

Pilsen (Plzeň)

$title$

Pilsen (Plzeň)

$title$

Plán král. města Plzně

1 : 10000 Plzeň (Česko) Unie
$title$

Plán královského města Plzně

Plzeň (Česko) Richter, Al. Hennig, C. knihkupectví Karla Maasche A.H. Bayer
$title$

Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek) patřicích velkostatku královsk. města Plzně

1 : 23000 Zruč-Senec (Česko) Zelenka, Eduard
$title$

Plan der königlichen Stadt Pilsen

$title$

Plán král. města Plzně

1 : 7230 Plzeň (Česko) Jiří Faustus
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-009 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-012 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-008 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-011 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-010 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen (Plzen) - c5849-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile