Maps of okres Plzeň-město

Maps of okres Plzeň-město

$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Plzeň

1 : 75000 Plzeň (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4151

1 : 75000
$title$

Plzeň

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Suchánek, F. K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) Suchánek, F. K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Pilsen und Blowitz

1 : 75000 Blovice (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Rokycany a okolí

1 : 75000 Rokycany (Česko : oblast) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Rokycany-oblast (Česko) Berger, J.
$title$

Uibersichtskarte der südlich der böhm. Westbahn gelegenen Fürst Colloredo Mannsfeld'schen Herrschaft Zbirov'er Revieren Padrť, Dobřív, Strašic, Volešna u. Hůrek

1 : 46080 Rokycany-oblast (Česko) Ladman, Fr.
$title$

$title$

III. vojenské mapování 4151/1

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Starý Plzenec-oblast (Česko) Berger, Johann
$title$

III. vojenské mapování 4151/3

1 : 25000
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Plzeň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

III. vojenské mapování 4151/2

1 : 25000
$title$

[Kartenblatt]

1 : 25000 Blovice (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Mapa porostů a revírů Dobřiv a Padrť patřících ku velkostatku Zbirov

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Blovice-oblast (Česko) Scheiner, Emanuel
$title$

III. vojenské mapování 4151/4

1 : 25000
$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Spálené Poříčí-oblast (Česko) Böhm, Karl
$title$

Bestandeskarte der Reviere Dobřiv u. Padrť gehörig zu Domaine Zbirov

Dobřív (Česko) Ladman, Fr. Zenker, Josef
$title$

Orientační plán města Plzně

Orientační plán města Plzně, podle rozsahu města a názvů ulic byl zhotoven krátce po 2. světové válce. Půdorysy bloků, názvy ulic, barevně odlišené čtvrti, červeně vyznačeny veřejné budovy a některé podniky, zachycen tábor na Karlově, odlišeny jsou louky, lesy a parky. Nad horním okrajem mapového pole název, pod dolním okrajem vysvětlivky.
$title$

Pilsen (Plzeň)

$title$

Plán města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub československých turistů
$title$

Plán král[ovského] města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub českých turistů
$title$

Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905

Plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, průmyslovými podniky - očíslováno, celkem 146 položek rozdělených do několika kategorií. Vysvětlivky kolem plánu, seznam ulic, rozdělení města. V levém rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Geologická mapa zastupitelského okresu Plzeňského

$title$

Město Plzeň

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile