Old maps of Maluku

Discover the past of Maluku on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Maluku


Parent places:

Related places:

Places

Maps of Maluku

Maps of Maluku

$title$

Banda / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

De landvoogdy van Amboina met de elf onderhoorige eylanden

1 : 150000 [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Kaart der Molukken / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Bladwijzer van Ceram : schaal 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der Ambonsche Eilanden / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Vogelkop

[S.l. : s.n.
$title$

[Tanimbar]

[S.l. : s.n]
$title$

Overzichtskaart van het Eiland Seran

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van het Eiland Ceram en omliggende eilanden / Top[ographische] Bur[eau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bur[eau]
$title$

Seran Island and surrounding islands (belonging to the Ambon District, Dept. of Seran) / prepared by Bureau of Encyclopedia on data from the Topographic Service 1921 ; reproduced by Base Map Plant USASOS SWPA

Bureau of Encyclopedia Batavia [S.l.] : L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps
$title$

Eiland Seran en omliggende eilanden (behoorende tot de Residentie Ambon, Afdeeling Seran) / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau naar gegevens van den Topographische Dienst

Encyclopaedisch Bureau Batavia Weltevreden : G. Kolff & Co
$title$

Schetskaart van het Bomberai-Gebied

[Hollandia] : Kadaster en Katering
$title$

Schetskaartje van een gedeelte der Westkust van Nieuw Guinea / door W.F. Versteeg

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Deel van de onderafdeling Fak-Fak met zuidelijk deel van de Vogelkop] / prepared under the direction of the Chief Engineer by Base Map Plant U.S. Army

Corps of Engineers U.S. Army War Department Washington D.C. [Washington D.C.] : Corps of Engineers U.S. Army, War Department
$title$

Voorstelling van eenige eilanden [Boeroe, Kei- of Evar-Eilanden en Aroe-Eilanden] en groepen der Molukken ter vergelijking van hun verschil in omtrek en bodem-reliëf op eenige onzer nieuwere atlassen en kaarten / [C.M. Kan]

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap]
$title$

Gouv[ernement] der Molukken (Res[identie] Ambon) / Topografische Dienst, Weltevreden (Batavia)

[S.l. : s.n.]
$title$

Noord-Jamdena / samengesteld door den Topografische Dienst (Kart[ografische] Afd[eling]) naar diverse gegevens

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductieberijf Topografische Dienst
$title$

Schets van het Eiland Boeroe

E.Spanier lith des Konings 's-Gravenhage s-Gravenhage : E. Spanier lith. des Konings
$title$

Schetskaart van de Onderafdeeling Boeroe / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Archipelago di St. Lazaro (Boero, Amblauw)

1 : 400000 F. Ottens sculp. direx. [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Kaimana / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

Schetskaart van het Eiland Boeroe / samengesteld door den Inl[andse] Verkenner 2e kl[asse] Makatipoe onder toezicht van den Mil[itair] Commandant van Amboina en Ternate A.J. Gooszen

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Kaart der Ambonse Eilanden]

[S.l. : s.n.]
$title$

Keij of Ewaf Eilanden / voor het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap trigonometrisch opgenomen door H.O.W. Planten ; geassisteerd door A. Buij 1889-1890

1 : 150000 Annotatie: Bijlage bij: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, dl. 9 (1892), p. 619-653 (kaart XVII) Planten, H. O. W.; Buij, A. Leiden : Brill
$title$

Teloek Sebakor Baai / Survey Directorate H[ead] Q[uarters] SEALF [=South East Asia Land Forces]

Survey Directorate Head Quarters South East Asia Land Forces [S.l.] : Survey Directorate H[ead] Q[uarters] SEALF [=South East Asia Land Forces]
$title$

Teloek Sebakor-Baai / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

De Kei of Evar-Eilanden / Aardrijkskundig Genootschap

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

P[oelau] Trangan / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Dobo / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

P[ulau] Babar / [G.P. Rouffaer?]

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile