Maps of Ceram

Maps of Ceram

$title$

Kaart der Molukken / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

De landvoogdy van Amboina met de elf onderhoorige eylanden

1 : 150000 [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Kaart der Ambonsche Eilanden / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Bladwijzer van Ceram : schaal 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Eiland Seran en omliggende eilanden (behoorende tot de Residentie Ambon, Afdeeling Seran) / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau naar gegevens van den Topographische Dienst

Encyclopaedisch Bureau Batavia Weltevreden : G. Kolff & Co
$title$

Seran Island and surrounding islands (belonging to the Ambon District, Dept. of Seran) / prepared by Bureau of Encyclopedia on data from the Topographic Service 1921 ; reproduced by Base Map Plant USASOS SWPA

Bureau of Encyclopedia Batavia [S.l.] : L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps
$title$

Overzichtskaart van het Eiland Seran

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van het Eiland Ceram en omliggende eilanden / Top[ographische] Bur[eau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bur[eau]
$title$

Voorstelling van eenige eilanden [Boeroe, Kei- of Evar-Eilanden en Aroe-Eilanden] en groepen der Molukken ter vergelijking van hun verschil in omtrek en bodem-reliëf op eenige onzer nieuwere atlassen en kaarten / [C.M. Kan]

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap]
$title$

Gouv[ernement] der Molukken (Res[identie] Ambon) / Topografische Dienst, Weltevreden (Batavia)

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets van het Eiland Boeroe

E.Spanier lith des Konings 's-Gravenhage s-Gravenhage : E. Spanier lith. des Konings
$title$

Schetskaart van de Onderafdeeling Boeroe / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Archipelago di St. Lazaro (Boero, Amblauw)

1 : 400000 F. Ottens sculp. direx. [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Schetskaart van het Eiland Boeroe / samengesteld door den Inl[andse] Verkenner 2e kl[asse] Makatipoe onder toezicht van den Mil[itair] Commandant van Amboina en Ternate A.J. Gooszen

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Kaart der Ambonse Eilanden]

[S.l. : s.n.]
$title$

Poelau Kelang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van het eiland Amboina / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

[Laboean Boela] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Towile Boeboei] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Insularum Bandanensium Novißima delineatio. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 9, S. 118.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

[Baai van Piroe] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[G[oenoeng] Moerkele Ketjil] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[G[oenoeng] Sigoeli] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Wahai] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[G[oenoeng] Moerkele Besar] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Ambon Island Group / prepared under the direction of the Chief Engineer by Base Map Plant U.S. Army, November 1943 ; published by D[irectorate] Survey H[ead] Q[uarters] ALFSEA [=American Land Forces South East Asia]

Directorate Survey Head Quarters American Land Forces South East Asia (ALFSEA) [S.l.] : D[irectorate] Survey H[ead] Q[uarters] ALFSEA [=American land Forces South East Asia]
$title$

Kaart van Ambon

Landsdrukkerij Batavia Batavia : Landsdrukkerij
$title$

[Schiereiland Hitoe] / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Geologische kaart van Ambon / topografisch opgenomen door den tijd[elijk] topograaf bij het Mijnwezen W. van den Bos ; Geologisch bewerkt door den Hoofdingenieur bij het Mijnwezen Dr. R.D.M. Verbeek en den Mijningenieur 1ste klasse M. Koperberg in 1898

1 : 100000 Annotatie geografische gegevens: Legenda Rogier Diederik Marius Verbeek 1845-1926; M. Koperberg; Landsdrukkerij, Batavia Batavia : Landsdrukkerij
$title$

Geologische kaart van Ambon / topografisch opgenomen door den tijd[elijk] topograaf bij het Mijnwezen W. van der Bos ; Geologisch bewerkt door den Hoofdingenieur bij het Mijnwezen Dr. R.D.M. Verbeek en den Mijningenieur 1ste klasse M. Koperberg in 1898

Landsdrukkerij Batavia Batavia : Landsdrukkerij
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile