Maps of Jakarta

Maps of Jakarta

$title$

Kaart van de Reede van Batavia met de verschillende vaarwaters

1 : 50000 naar dezelve trigonometrisch opgenomen op last van den Schout Bijnacht E. Lucas door de Luitenants ter Zee B.G. Escher. L.A.C. Eschauzier, B.H. Staring, E.H. Boom en andere officieren van Z.M. Zeemagt uitg. door Jacob Swart ; gegraveerd door J.C. Zurcher ; getekend door G. A. Günther Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Kaart van het vaarwater uit Straat Sunda naar en op de reede van Batavia : bevattende het gedeelte tusschen het eiland Menschen-eeter en den hoek van Krawang verbeterd bij de herstelling der zeebaken [...] 1832

1 : 85000 Gecopieerd door Zecha den 25/10 1833 Lith. Ch. Motte [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Baai van Batavia en aangrenzende kuststrook

[Breda : Koninklijke Militaire Academie]
$title$

[Tjilintjing] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Bataviasche Havenwerken

[Amsterdam : De Bussy]
$title$

[Poelo Oebi Ketjil (Schiedam)] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Sangiang] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Kamal] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Kampoeng Melajoe] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Gintoeng] : herzien in het jaar 1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tandjoengkait] : herzien in het jaar 1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Kramat] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Haven Tandjongpriok

[S.l. : s.n.]
$title$

[Tandjoeng Priok] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tegal Angoes] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Affteyckening hoe den coninck van Java Mayor onderleijt heeft d'stadt Batavia te vermeesteren met belegeringe van den 25sten Augustus 1628 tot 3den December / Floris v. Berkeroode fecit [= Frans Florisz. van Berckenrode] ; [gelithograveerd door C.W. Mieling]

Amsterdam : Frederik Muller
$title$

Waere affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot Eylant Java

1 : 4000 t' Amsterdam : bij Cóvens en Mortier
$title$

Plan der stad en 't Kasteel Batavia : deze platte grond is vervaardigd in 1770, op hoog bevel, onder de regeering van den Hoog-Edelen Heer P.A. van den Parra / nu in plaat gebragt, en te bekomen te Amsterdam bij Petrus Conradi, [en] te Harlingen bij Volkert van der Plaats, MDCCLXXX

Petrus Conradi Amsterdam Amsterdam : Petrus Conradi
$title$

Haven van Batavia : "Tandjong Priok "

$title$

Batavia zo als het was in den Jaare 1731 / [graveur Jan van der Laan]

P. Conradi Amsterdam [Amsterdam : P. Conradi]
$title$

Batavia

1 : 4000 J. v. Schley direx. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Der Hollaendisch-Ostindianischen Compagnie Weltberühmte Haupt-Handels und Niederlags-Stadt Batavia, in Asien auf dem grossen Eyland Java in dem Königreich Jacatra nord-westlich gelegen

1 : 17000 nach ihrem Grundriss und Prospect mit Erläuterung einiger ihrer besondersten Merkwürdigkeiten auf das accurateste vorgestellet von Homännischen Erben Nürnberg : Homannische Erben
$title$

Gouvernementskantoor a[an] h[et] Stadhuisplein te Batavia / [w.g. in potlood:] J.R. de Vries, Kramat 15

Landsgebouwendienst Batavia Batavia : Landsgebouwendienst
$title$

[Soengeitawar] : herzien in het jaar 1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Bloeboek] : herzien in het jaar 1903 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tjengkareng] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Lagowa] : herzien in de jaren 1901-1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Batoe Tjeper Ilir] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Moeara Gembong] : herzien in het jaar 1902 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Soekapoera] : herzien in het jaar 1901 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile