Maps of Sulawesi

Maps of Sulawesi

$title$

Partie, Iles Moluques. Oceanique no. 21.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Partie des Iles Moluques / [dressée par Ph. Vandermaelen]

[Bruxelles : P.M.G. Vandermaelen, Éditeur]
$title$

Midden Celebes / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Schetskaart autowegen en irrigatie landschapswerken in Res[identie] Celebes en Onderhoorigheden

[S.l. : s.n.]
$title$

Sanana / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Lasalimoe / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Algemeene Schetskaart van Nederlandsch Indië : Gouv[ernement] Groote Oost Res[identie] Celebes en Onderh[origheden] en Manado / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuidoost Selébès / Topografische Inrichting ; de kaart is in hoofdzaak samengesteld naar een schetskaart van H. van der Klift...

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Laiwoei in 1906 / [H.W. Vonk?]

$title$

Laiwoei in 1925 / [H.W. Vonk?]

$title$

Palopo / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Boetoeng / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van het landschap Boeton / Opgenomen met meetkoord en smalkalder. Samengesteld door den kapitein der Inf[anterie] G.J.J. de Jongh

Topografische Inrichting Batavia [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Schetskaart van het landschap Boeton / Opgenomen met meetkoord en smalkalder. Samengesteld door den kapitein der Inf[anterie] G.J.J. de Jongh

Topografische Inrichting Batavia [Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Bevolkingskaart Soela-Eilanden / [opgenomen en samengesteld door P. van Hulstijn]

[Weltevreden (Batavia) : N.V. Boekhandel Visser & Co.]
$title$

Voorstelling van eenige eilanden [Boeroe, Kei- of Evar-Eilanden en Aroe-Eilanden] en groepen der Molukken ter vergelijking van hun verschil in omtrek en bodem-reliëf op eenige onzer nieuwere atlassen en kaarten / [C.M. Kan]

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap]
$title$

Schetskaart van de Soela-Eilanden (Res[identie] Ternate en Onderhoorigheden) / opgenomen door den 1sten Luitenant der Inf[anter]ie P. van Hulstijn en den Inl[andsche] verkenner 3e klasse Lalamentik en door eerstgenoemde samengesteld

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Weltevreden (Batavia) : N.V. Boekhandel Visser & Co.]
$title$

Schetskaart van de Soela-Eilanden (Gouvernement der Molukken) / opgenomen door P. van Hulstijn en [B.] Lalamentik en door eerstgenoemde samengesteld, verder aangevuld met gegevens van den Milit[air] Comm[andant] van Amboina en Ternate

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden : Reproductiebedrijf Top. dienst
$title$

Schets van het Eiland Boeroe

E.Spanier lith des Konings 's-Gravenhage s-Gravenhage : E. Spanier lith. des Konings
$title$

Schetskaart van de Onderafdeeling Boeroe / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Archipelago di St. Lazaro (Boero, Amblauw)

1 : 400000 F. Ottens sculp. direx. [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Schetskaart van het Eiland Boeroe / samengesteld door den Inl[andse] Verkenner 2e kl[asse] Makatipoe onder toezicht van den Mil[itair] Commandant van Amboina en Ternate A.J. Gooszen

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

De bewoonde kuststreek van het Landschap Todjo / opgenomen door den Europ[eeschen] Serg[eant] Kranendonk

Batavia : Landsdrukkerij
$title$

Kendari / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Boeaboeang / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kolaka / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Togian-Eilanden / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Bongkoe / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kabaena / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Poso-Meer / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile