Maps of Sulawesi Tengah

Maps of Sulawesi Tengah

$title$

Midden Celebes / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Palopo / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Algemeene Schetskaart van Nederlandsch Indië : Gouv[ernement] Groote Oost Res[identie] Celebes en Onderh[origheden] en Manado / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Sanana / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Centraal Selebes [Celebes] / door J.G.F. Riedel

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 's-Gravenhage s-Gravenhage : Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
$title$

Laiwoei in 1906 / [H.W. Vonk?]

$title$

Laiwoei in 1925 / [H.W. Vonk?]

$title$

Schetskaart van Zuidoost Selébès / Topografische Inrichting ; de kaart is in hoofdzaak samengesteld naar een schetskaart van H. van der Klift...

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Bevolkingskaart Soela-Eilanden / [opgenomen en samengesteld door P. van Hulstijn]

[Weltevreden (Batavia) : N.V. Boekhandel Visser & Co.]
$title$

Schetskaart van de Soela-Eilanden (Res[identie] Ternate en Onderhoorigheden) / opgenomen door den 1sten Luitenant der Inf[anter]ie P. van Hulstijn en den Inl[andsche] verkenner 3e klasse Lalamentik en door eerstgenoemde samengesteld

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Weltevreden (Batavia) : N.V. Boekhandel Visser & Co.]
$title$

Schetskaart van de Soela-Eilanden (Gouvernement der Molukken) / opgenomen door P. van Hulstijn en [B.] Lalamentik en door eerstgenoemde samengesteld, verder aangevuld met gegevens van den Milit[air] Comm[andant] van Amboina en Ternate

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden : Reproductiebedrijf Top. dienst
$title$

De bewoonde kuststreek van het Landschap Todjo / opgenomen door den Europ[eeschen] Serg[eant] Kranendonk

Batavia : Landsdrukkerij
$title$

Boeaboeang / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Togian-Eilanden / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Bongkoe / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Poso-Meer / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Poso / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Straat Peleng / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Banggai / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Balantak / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Dondo / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Salo Bongka / samengesteld door den Topografischen Dienst (kartogr. afd.) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Algemeene kaart van het terrein der krijgsverrichtingen ter Oostkust van het Eiland Celebes / door den luitenant ter zee De Stuers

[S.l. : s.n.]
$title$

Siwa / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Songka / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Matano-Meer / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Larona / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Towoeti-Meer / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[T[andjoen]g Lokoloko] / opgenomen door den Topografischen Dienst 1932-1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Mahalona-Meer / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling]) naar diverse gegevens in 1939

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile