Maps of Mojokerto

Maps of Mojokerto

$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Oost Java = East Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Pasoeroean / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart der Residentiën Pasoeroean en Probolinggo / Topographisch Bureau te Batavia, November 1885

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de Residentie Kediri : opgenomen ingevolge Gouvernements besluit d.d. 6 juli nr.8 in de jaren 1869 t/m 1875 / Topographisch Bureau, Batavia

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topogr[aphisch] Bureau
$title$

Kaart van de Residentie Kediri / Topographisch Bureau te Batavia, 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Besoeki / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart der Residentie Besoeki / Topographisch Bureau te Batavia, april 1887

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de residentie Madioen / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de Residentie Pasoeroean : opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1874 t/m 1879 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Oudheden op Oost Java]

1 : 500000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker? [S.l. : s.n.]
$title$

Bondowoso / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Tengger-Semeroe-Kawi-Ardjoena / Topographical Service

Topographical Service Batavia Batavia : Topographical Service
$title$

Pasoeroean / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[Pasuruan]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Probolinggo]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Kaart van de Residentie Probolingo op de schaal van 1:20.000 : opgenomen ingevolge Gouv[ernements] Besluit dd. 6 juli 1866 nr. 8 in de jaren 1875 t/m 1880 / Topographisch Bureau van den Generalen Staf, Batavia

Topographisch Bureau van den Generalen Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van den Generalen Staf]
$title$

Statistieke Overzichtskaart van het Zuid-Oostelijke gedeelte der Residentie Besoeki

['s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij]
$title$

Overzichtskaart rayon Kediri fabrieken

Soerabaja : [s.n.]
$title$

Oost Java Stoomtram Maatschappij : algemeene overzichtskaart / Oost Java Stoomtram Maatschappij, mei 1902

Oost Java Stoomtram Maatschappij [Soerabaja] : Oost Java Stoomtram Maatschappij
$title$

Oost Java Stoomtram Maatschappij : algemeene overzichtskaart / Oost Java Stoomtram Maatschappij

Oost Java Stoomtram Maatschappij [Soerabaja] : Oost Java Stoomtram Maatschappij
$title$

Overzichtskaart der spoor- en tramwegen in de omstreken van Modjokerto

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Watervoorziening der stad Soerabaja : nieuw voorlopig ontwerp voor aanvoer van water uit de Kasribronnen

[S.l. : s.n.]
$title$

Madioen / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Soerabaja / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja : opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit dd. 6 juli 1866, No. 8 in de jaren 1871 t/m 1878 / Topographisch Bureau, Batavia

Topographisch Bureau Batavia [Batavia] : [Topographisch Bureau]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile