Maps of Riau

Maps of Riau

$title$

[B[oeki]t Koedoekdjawi] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Kotabaharoe] : opgenomen in 1889 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topografisch Bureau Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Goegoek : opgenomen in 1887-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Koto Baharoe : opgenomen in 1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Boekitsoebang] : opgenomen in 1886-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Solok] : opgenomen in 1885-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Solok / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

Onderafdeeling Solok

$title$

Blad Solok / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[B[oeki]t Batang Baras Baras] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Blad Alahan Pandjang / opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Solok] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Pajo : opgenomen in 1889-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boekit Barampoeng : opgenomen in 1887-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Soepajang : opgenomen in 1887-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Solok : opgenomen in 1886-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

G[oenoeng] Gadoet : opgenomen in 1886 en 1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Oeloe Liman Manis : opgenomen in 1885-1887 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1889

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Danau di Baroeh, Danau di Atas en Danau Talang] : met dieptelijnen van 10 tot 10 meter en 2 profielen

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Kaart van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden

J.H. de Bussy Amsterdam Amst[erdam] : [J.H.] de Bussy
$title$

Padang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Overzichtskaart van de Afdeeling Tanahdatar

[S.l. : s.n.]
$title$

Topographische kaart van een gedeelte van Sumatra's Westkust / vervaardigd door het Mijnwezen, 1879

Mijnwezen van Nederlandsch Oost Indië Batavia Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Padang]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart der Mentawei-Eilanden : West Sumatra / door J.B. Neumann ; C. Craandijk del

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill
$title$

Bladwijzer der Topographische Kaart van Sumatra

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Sawahloento / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart tot afstandswijzer van het Gouvernement Sumatra's Westkust / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile