Maps of Erzgebirge

Maps of Erzgebirge

$title$

Neubertova generální automapa Republiky československé

1 : 200000 Cheb (Česko : oblast) Soukup, Jan V. Neubert a synové
$title$

Bez titulu: západní Čechy

$title$

Charte von der Prager Erzbischöflichen Diöcese von fünf Kreisen des Königreichs Böhmen

$title$

Entwurf zur Prager Erzbischof Diocesan Charte verfertigt fuer [...] Erzbischof [Wen. Leop.] Chlumczansky

Karlovy Vary-oblast (Česko) Kreibich, František Jakub Jindřich
$title$

Charte von der Prager erzbischöflichen Diöcese von fünf Kreisen des Königreichs Böhmen

1 : 210000 Karlovarský kraj (Česko)
$title$

Charte von der Prager Erzbischöflichen Diöcese von fünf Kreisen des Königreichs Böhmen

1 : 210000 Praha-oblast (Česko)
$title$

Freytag & Berndt ́s: Auto-Strassenkarten

$title$

Sbírka map a diagramů použitých na mírových konferencích v Paříži v letech 1919 - 1920

$title$

Das westliche Böhmen

1 : 220000 Čechy západní (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Das westliche Böhmen

1 : 220000 Čechy západní (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Spezial Karte für Verkehr, landwirtschaftliche, Montan u. gewerbliche Industrie des Bezirkes der Handels und Gewerbekammer Eger

1 : 150000 Aš-oblast (Česko) Daniel, N. R. Lechner
$title$

Mittelbach's Strassenprofilkarte des Gebietes der böhmischer Bäder und des Erzgebirges für Rad- und Motorfahrer

1 : 300000 Krušné hory (Česko a Německo) Mittelbach's Verlag
$title$

Mapa správního rozdělení ČSR: Západočeský kraj

$title$

Koenigreich Boehmen...

$title$

$title$

Bayern II.

1 : 650000 Radefeld, Carl Christian Franz, 1788-1874
$title$

Des Königreichs Böheim Kreise : Beraun und Pilsen. Nro. 8

Tištěná mapa Plzeňského a Berounského kraje. Patrně list č. 100 z Reillyho atlasu 'Schauplatz der funf Theile der Welt'. Zachycena sídelní a vodní síť. V sousedních územích zaznamenány názvy krajů a významná sídla. V levém dolním rohu názvové údaje v oválu z révových listů. Při dolním okraji 4 grafická měřítka.
$title$

Geographische Mauth-Charte von dem Herzogthum der Ober-Pfalz und der Landgrafschaft Leuchtenberg

Horní Falc (Německo)
$title$

Carte chorographique de la Boheme...

$title$

Nová Mapa království Českého

1 : 200000 Čechy severozápadní (Česko) Kotyška, Václav Hanf, Norbert Bursík & Kohout
$title$

Kraj karlovarský

$title$

Kraj Karlovarský

$title$

Special-Karte des Egerer Kreis, resp. politischen Verwaltungsbezirkes Königreiche Böhmen

1 : 224000 Cheb-oblast (Česko) Schmidt, Eduard Wendelin Morauer
$title$

Special-Karte des Egerer Kreis, resp. politischen Verwaltungsbezirkes Königreiche Böhmen

1 : 224000 Cheb-oblast (Česko) Schmidt, Eduard Steyrer, Fr. C. Wendelin Morauer
$title$

Special-Karte des Egerer Kreis, resp. politischen Verwaltungsbezirkes Königreiche Böhmen

1 : 224000 Cheb-oblast (Česko) Schmidt, Eduard Wendelin Morauer
$title$

Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlässigen geographischen Hü

Tištěná mapa Plzeňského kraje s vyznačením názvů sousedících krajů. Názvové údaje v oválu v horním levém rohu. V pravém horním rohu tabulka s údaji zeměpisných měr vybraných míst kraje podle Can. Davida. V levém dolním rohu údaje o Plzeňském kraji, vpravo tabulka s vysvětlivkami zkratek a značek.
$title$

Geognostisch-Montanistische Übersichts-Karte des Egerer Handelskammer-Gebietes

1 : 290000 Cheb-oblast (Česko) Hickmann, Anton L. Egerer Handelskammer
$title$

Übersichts-Karte der bedeutendsten Industrial-Unternehmungen nebst Angabe des Waldterrains

1 : 290000 Cheb-oblast (Česko) Hickmann, Anton L. Egerer Handelskammer
$title$

Nová mapa království Českého

$title$

Regni Bohemiae, Circulus Pilsnensis ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis choro

Přehledná mapa Plzeňského kraje vydaná Homanovými dědici, zpracovaná podle Müllerovy mapy Čech. Mapa zachycuje sídelní a vodní síť, terén a lesy naznačeny kopečky a stromky. V sousedním území zaznamenána významnější místa. Označena sídla významnější šlechty (hr. v. Sinzendorf v Plané, premonstráti v Teplé, benediktýni v Kladrubech, Löwenstein v Bezdružicích). V pravém horním rohu v rámečku z úponků vinné révy měřítko označené jako 'Scalla milliarium'. V pravém dolním rohu v rokajovém rámci názvové údaje. V levém dolním rohu v rokajovém rámci latinské vysvětlivky značek 'Signorum Explicati'.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile