Maps of Java

Maps of Java

$title$

Insulae Iavae Cum parte insularum Borneo Sumatrae, et circumjacentium insularum novissima delineatio. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 9, S. 127.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Insulæ Iavæ cum parte insularum Borneo Svmatræ et circumjacentium insularum novissima delineatio

1 : 2500000 Annotatie: Zeekaart; Origineel is Blad 192 in atlas factice; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken op de kaart: 25 Milliaria Germanica Communia (=7,7 cm), en: 35 Milliaria Gallica Communia (=8 cm) Johannes Janssonius 1588-1664 [Amstelodami] : [Apud Ioannem Ianssonium]
$title$

Insulae Iava / Joannes van Essen

1 : 2600000 Annotatie: Met opgeplakte cartouche en windrozen Essen, J. F. van [Antwerpen : Joannes van Essen]
$title$

Kaart van Java en Madoera aangevende de spoorweg-, tramweg-, telegraaf- en telefoonverbindingen ... ; Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling ... de dichtheid der inlandsche bevolking ..., tevens taalkaart ; Geologische overzichtskaart, tevens vulkaankaart van Java en Madoera ; Oro-hydrographische kaart van Java en Madoera / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff]

1 : 2000000 titelvariant: Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling ... de dichtheid der inlandsche bevolking ..., tevens taalkaart; Geologische overzichtskaart, tevens vulkaankaart van Java en Madoera; Oro-hydrographische kaart van Java en Madoera; Annotatie: Uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië. - ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting], 1898-1907 Stemfoort, J. W.; Siethoff, J. J. ten ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

130. Java. Jakarta. The World Atlas.

1 : 2500000 USSR (Union of Soviet Socialist Republics).
$title$

Kaart van het eiland Java

1 : 2600000 [by Js. van den Bosch] gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon [S.l.] : [s.n.]
$title$

Wegennet van Java en Madoera / L.V. Joekes

$title$

Java

1 : 1000000 Jáva (Indonésie) De Geest, E. Niermeyer, J. F. Seyffardt's Boekhandel
$title$

Nouvelle Carte de l'isle de Java : dressée suivant les observations les plus recentes faites par ordre de la Comp.Holl. des Indes Orientales = Nieuwe kaart van het eiland Java : geschikt volgens de jongste waarneemingen op Order der Nederlandsche O.I. Maatschappij gedaan / J. v. Schley direx.

[te Amsterdam : by de Wed. S. Schouten en Zoon et al.]
$title$

Railroads Java

1 : 2857000 Jáva (Indonésie) Engineer Research Office
$title$

Nieuwe verbeeterde caard van het Eyland Groot-Java : met aanwijzing van alle landen zoo als dezelven onder de Compagnie, en de vorsten verdeelt zijn / gecopieerd door G.P. Rouffaer

$title$

Spoor- en tramwegkaart van Java en Madoera : met lengte-profielen van de spoorwegen / samengesteld door J. Bouwens, chef van de afdeeling 'Weg en werken' der O[oster] L[ijn] [Staats Spoor]

[Soerabaia : Staats Spoor]
$title$

Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia, naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken K.F. Holle

1 : 1500000 Annotatie: Bijlage 1 [van] het Koloniaal Verslag van 1892, zie bijlage B. van het Verslag (ook wat betreft de verbeteringen op de kaart); Met administratieve indeling; Annotatie geografische gegevens: Legenda Karel Frederik Holle 1829-1896; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

Insulae Javae pars occidentalis

1 : 1000000 edente Hadriano Relando J. Keyser fecit. t Amstendam : by Gerard van Keulen
$title$

Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair Inlandsche Zaken K.F. Holle

1 : 1500000 Annotatie: Bijlage No. II [van] het Koloniaal Verslag van 1892, zie bijlage B. van het Verslag (ook wat betreft verbeteringen op de kaart); Met administratieve indeling; Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1892; Behoort bij het Koloniaal verslag van 1892 Karel Frederik Holle 1829-1896; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

Kaart van Java en Madura

1 : 1500000 Annotatie: Behoort bij het Koloniaal Verslag van 1885; 'Aangevende nevens de administratieve indeeling: 1. de plaatsen waar gouvernements koffie- en zoutpakhuizen gevonden worden ; 2. de spoor- en tramwegen, met hunne stations en halten ; 3. de voornaamste gewone wegen, en de daaraan gelegen plaatsen tusschen welke per post kan worden gereisd; Annotatie geografische gegevens: Legenda [Batavia : Landsdrukkerij]
$title$

[Java en Madoera]

1 : 2273000 Annotatie geografische gegevens: Door Nederland gecontroleerd gebied op Java en Madoera na uitroepen van de Republiek Indonesië 's-Gravenhage : Legervoorlichtingsdienst
$title$

Communication chart of Java / traced by J.S. ; NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Sevice)

Netherlands Forces Intelligence Sevice (NEFIS) [Brisbane] : Netherlands Forces Intelligence Sevice
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera / Dr. G.J.N. Hengeveld

[Weltevreden : Landsdrukkerij]
$title$

Kaart van den gemiddelden regenval op Java : tevens situatie-schets van de djati- en wildhoutbosschen / bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld naar gegevens van den directeur van het magnetisch en meteorologisch observatorium te Batavia en van den inspecteur van het boschwezen

1 : 1500000 Annotatie: Behoort bij het Koloniaal Verslag van 1891; Annotatie geografische gegevens: Legenda Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

Principal Dutch Colonies in the Indian Seas.

1 : 4200000 Fullarton, A. & Co.
$title$

Carte de l'ile de Java

1 : 1000000 par Thomas Stamford Raffles Bruxelles : Etablissement Géographique
$title$

Kaart 2, Kaart 3, uit: [Java en Madoera]

1 : 5000000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker? [S.l. : s.n.]
$title$

Spoorweg kaart van Java

1 : 1600000 Annotatie: Met "Doorsnede der hoogten van Java 's-Gravenhage : Smulders
$title$

[Kaart 1], uit: [Java en Madoera]

1 : 5000000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker? [S.l. : s.n.]
$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Jáva (Indonésie) Kuyper, J. Hugo Surungar
$title$

Het eiland Java benevens Bali

1 : 1750000 Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

2. Kaart van Java en Madoera, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair Inlandsche Zaken K.F. Holle

Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia, naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken K.F. Holle

Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile