Maps of Pannerden

Maps of Pannerden

$title$

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans tot beneeden het Canaal te Pannerden : waar in vertoont werden de oevers of schaaren die meest van den stroom werden geattaqueert; staande langs dezelve aangetekent de dieptens die daar voor zyn gepeilt [...] met welke pyls hoogte sigh de rivier vertoonden in 't laast van 7bris en begin van 8bris deses jaars 1751 [...] op deeze meede afgetekent inlaagdyk voor Herwen van 1752 en bleeswerk van 1753 [...] en wat nog diende verlangt te worden 1754 [...]

1 : 13000 aldus de charteeringe, meetingen en pijlingen gedaan, op speciaale last van [...] de provintie van Gelderland door den ondergeschr. ordinr. landtmeeter, [...] Arnhem den 20 Octob. 1751 Wm Leenen gecopieerdt en verkleindt door M. Bolstra, landmeeter [S.l.] : [s.n.]
$title$

[blad] H.H., uit: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal / [landmeters: Martinus Beijerinck, Hendrik van Straalen en J. Engelman]

Annotatie: Zonder titelp; Bevat 13 kaarten (voornamelijk van het Bylandsch Kanaal) en 1 tekening van een stroommeter, gedateerd tussen 1772 en 1798, waarschijnlijk ca. 1930 in 1 band samengevoegd; De bladen zijn afzonderlijk beschreven onder dezelfde signatuur; De bladen zijn afzonderlijk beschreven Martinus Beijerinck; Hendrik van Straalen; J. Engelman 1765-1820 fl. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de rivier de Waal boven en beneden den mond van het Pannerdensche Canaal, met de peilingen door Beyerinck, Bolstra en Veltgen in november 1766, gedaan op een waters-hoogte van 2Â3⁄4 tot 2Â1⁄2 voet aan de peilschaal in Arnhem; beneffens de middelen t

$title$

[blad] K.K., uit: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal / [landmeters: Martinus Beijerinck, Hendrik van Straalen en J. Engelman]

Annotatie: Zonder titelp; Bevat 13 kaarten (voornamelijk van het Bylandsch Kanaal) en 1 tekening van een stroommeter, gedateerd tussen 1772 en 1798, waarschijnlijk ca. 1930 in 1 band samengevoegd; De bladen zijn afzonderlijk beschreven onder dezelfde signatuur; De bladen zijn afzonderlijk beschreven Martinus Beijerinck; Hendrik van Straalen; J. Engelman 1765-1820 fl. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de rivier de Whaal met de wederzijdsche oevers ... / gemeeten en geteekent ... Mart[inu]s Beijerinck, Hendrik van Straalen ; Turpin et Stechwey sculpserunt

1 : 5000 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Links boven: Resol. 10 sept. 1784; Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie geografische gegevens: Zuidwest boven Martinus Beijerinck; Straalen, Hendrik van; Turpin, Jakop; Stechwey, ... [S.l. : s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Rivier de Whaal met de wederzijdsche oevers : zoo van het Millingsche Schaar als Kijf en Pannerdensche-Waard, mitsgaders de gesteldheid van de Beneeden-Whaal, Pannerdensche Canaal en de St.Nicolaas-Waard ...

1 : 6000 door de ondergeschreeven Landmeeters Mart.s Beyerinck en Hendrik van Straalen Turpin et Stechwey sculpserunt, Hagae Com. 1778. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the bifurcation of the Waal near Pannerden]

C. Sepp sculps. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Kaart van de monding van het Pannerdensche Kanaal] / gecopieerd door J. Engelman ; D[anie]l. Veelwaard sculpsit

1 : 5000 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie geografische gegevens: Noordoost boven Engelman, J.; Veelwaard, D. [S.l. : s.n.]
$title$

[blad] I.I., uit: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal / [landmeters: Martinus Beijerinck, Hendrik van Straalen en J. Engelman]

Annotatie: Zonder titelp; Bevat 13 kaarten (voornamelijk van het Bylandsch Kanaal) en 1 tekening van een stroommeter, gedateerd tussen 1772 en 1798, waarschijnlijk ca. 1930 in 1 band samengevoegd; De bladen zijn afzonderlijk beschreven onder dezelfde signatuur; De bladen zijn afzonderlijk beschreven Martinus Beijerinck; Hendrik van Straalen; J. Engelman 1765-1820 fl. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van het rivier-vak tusschen het Bylandsche Kanaal en de monden van Neder-Whaal en Pannerdensche Kanaal ... / J. Engelman ; D[anie]l Veelwaard sculpsit

1 : 5000 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Links onder: K.K; Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; In: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal, bl. 10 Engelman, J.; Veelwaard, D. [S.l. : s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart, waar op afgebeeld den inschaarenden oever van 's Gravenwaard en Herwen, in 1761, 1763, en 1765, benevens den gevaarlijken toestand aldaar, en de landen benevens dezelve gelegen.

1 : 7000 [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Gemeeten kaart van de rivier de Whaal ... / gemeeten en getekent ... Mart[inu]s Beijerinck en Hendrik van Straalen ; Leonar[ar]d Schenk Jansz. sculpsit

1 : 10000 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Links onder: Resol. 7 mey 1777; Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie geografische gegevens: Zuidwest boven Martinus Beijerinck; Straalen, Hendrik van; Schenk, Leonard (Jansz) [S.l. : s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal ... / gecopieerd en samengesteld door J. Engelman ; Dl. Veelwaard sculpsit

1 : 5700 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie geografische gegevens: Noordoost boven Engelman, J.; Veelwaard, D. [S.l. : s.n.]
$title$

Gemeeten kaart van de rivier de Whaal, beginnende even boven de scheiding van het Kekensche en Bimmensche, lopende van daar benedenwaards langs Herwen en Millingen, tot in den Beneden Whaal tegen de Scheid-paal tusschen Doornenburg en Gent, vervattende de

$title$

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans tot beneeden het Canaal te Pannerden : waar in vertoont werden de oevers of schaaren die meest van den stroom werden geattaqueert; staande langs dezelve aangetekent de dieptens die daar voor zyn gepeilt ... met welke pyls hoogte sigh de rivier vertoonden in 't laast van 7bris en begin van 8bris deses jaars 1751 ... op deeze meede afgetekent inlaagdyk voor Herwen van 1752 en bleeswerk van 1753 ... en wat nog diende verlangt te worden 1754 ...

1 : 13000 aldus de charteeringe, meetingen en pijlingen gedaan, op speciaale last van ... de provintie van Gelderland door den ondergeschr. ordinr. landtmeeter, ... Arnhem den 20 Octob. 1751 Wm Leenen gecopieerdt en verkleindt door M. Bolstra, landmeeter. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans tot beneeden het Canaal te Pannerden : waar in vertoont werden de oevers of schaaren die meest van den stroom werden geattaqueert; staande langs dezelve aangetekent de dieptens die daar voor zyn gepeilt ... met welke pyls hoogte sigh de rivier vertoonden in 't laast van 7bris en begin van 8bris deses jaars 1751 ... op deeze meede afgetekent inlaagdyk voor Herwen van 1752 en bleeswerk van 1753 ... en wat nog diende verlangt te worden 1754 ...

1 : 13000 aldus de charteeringe, meetingen en pijlingen gedaan, op speciaale last van ... de provintie van Gelderland door den ondergeschr. ordinr. landtmeeter, ... Arnhem den 20 Octob. 1751 Wm Leenen gecopieerdt en verkleindt door M. Bolstra, landmeeter. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans tot beneeden het Canaal te Pannerden : waar in vertoont werden de oevers of schaaren die meest van den stroom werden geattaqueert; staande langs dezelve aangetekent de dieptens die daar voor zyn gepeilt ... met welke pyls hoogte sigh de rivier vertoonden in 't laast van 7bris en begin van 8bris deses jaars 1751 ... op deeze meede afgetekent inlaagdyk voor Herwen van 1752 en bleeswerk van 1753 ... en wat nog diende verlangt te worden 1754 ...

1 : 13000 aldus de charteeringe, meetingen en pijlingen gedaan, op speciaale last van ... de provintie van Gelderland door den ondergeschr. ordinr. landtmeeter, ... Arnhem den 20 Octob. 1751 Wm Leenen gecopieerdt en verkleindt door M. Bolstra, landmeeter. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[blad] L.L., uit: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal / [landmeters: Martinus Beijerinck, Hendrik van Straalen en J. Engelman]

Annotatie: Zonder titelp; Bevat 13 kaarten (voornamelijk van het Bylandsch Kanaal) en 1 tekening van een stroommeter, gedateerd tussen 1772 en 1798, waarschijnlijk ca. 1930 in 1 band samengevoegd; De bladen zijn afzonderlijk beschreven onder dezelfde signatuur; De bladen zijn afzonderlijk beschreven Martinus Beijerinck; Hendrik van Straalen; J. Engelman 1765-1820 fl. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart figuratief van den Waal-stroom, van Schenken-schans tot beneeden het Canaal te Pannerden: waar in vertoont werden de oevers of schaaren die meest van den stroom werden geattaqueert; staande langs dezelve aangetekent de dieptens die daar voor zyn gep

$title$

Kaart van den ingang van het Panderse canaal, en van de rivier de Waal, boven en beneden het zelve, met de ontlozing van het canaal in den Neder Rhyn

1 : 10000 de dieptens die op deeze kaart staan uitgedrukt ... meeting en peyling in septemb.r en Octob.r 1744. door M. Bolstra. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

[Manuscript map of the river situation near Schenkenschans and Bijlandsche Waard]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

[blad] Q., uit: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal / [landmeters: Martinus Beijerinck, Hendrik van Straalen en J. Engelman]

Annotatie: Zonder titelp; Bevat 13 kaarten (voornamelijk van het Bylandsch Kanaal) en 1 tekening van een stroommeter, gedateerd tussen 1772 en 1798, waarschijnlijk ca. 1930 in 1 band samengevoegd; De bladen zijn afzonderlijk beschreven onder dezelfde signatuur; De bladen zijn afzonderlijk beschreven Martinus Beijerinck; Hendrik van Straalen; J. Engelman 1765-1820 fl. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Plan van het nieuwe kanaal door den eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard ... / door Mart[inu]s Beijerinck en Hendrik van Straalen ... ; verkleint en getekent ... door Hendrik van Straalen ; Leon[ar]d Schenk Jansz. sculpsit

1 : 5000 titelvariant: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Annotatie: Links onder: Resol. 7 meij 1777; Origineel in band met omslagtitel: Kaartboek van het Bylandsch Kanaal; Met tabel met gemiddelde dieptes in het Bijlandskanaal (tot eind december 1774); Annotatie geografische gegevens: Zuidwest boven Martinus Beijerinck; Straalen, Hendrik van; Schenk, Leonard (Jansz) [S.l. : s.n.]
$title$

Nieuwe caart van de situatie en rivier te Herwen, met de Bleeswerken, zo verre dezelve zyn strekkende ... in het begin van Juny 1758

1 : 20000 aldus gemeeten en gecarteerd ... in den jaare 1758 / [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart der waare gedaante en groote des Bylandschen Waards, en Herwenschen Schaars met de daar tusschen stroomende rivier De Whaal, waar in aangewezen word de limitscheiding tusschen het Geldersche en Kleefsche territoir ...

1 : 7000 nader gemeeten en in kaart gebragt in October en November 1772 door Hendrik van Straalen ... landmeeter Leon.d Schenk, Jansz. sculpsit 1773. [S.l.] : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile