Maps of Stadsregio Arnhem Nijmegen

Maps of Stadsregio Arnhem Nijmegen

$title$

Kaart van den loop der rivieren de Rhijn, de Maas, de Waal, de Merwede, de Lek, en de Linge, waarop alle door die rivieren veroorzaakte belangrijke dijkbreuken, alsmede de zich in dezelve vast gezet hebbende ijsdammen, sedert de XV eeuw, met het jaartal zijn aangeduid

1 : 120000 door D.J. Glimmerveen, landmeter ... steendruk van C. Bonneau de Lapotterie. Gorinchem : Noorduyn
$title$

Kaart van den loop der rivieren den Rhijn, de Leck, de Whaal enz. behoorende tot het ontwerp van eenen nieuw te graven IJsselmond, boven Pannerden en het veranderen van gemelden Rhijn en Leck, in een altijd bevaarbaar binnen kanaal van 8 kommen met schut-sluizen

1 : 200000 gegraveerd door C. van Baarsel & Zoon. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Tractus Rheni et Mosae totusq; Vahalis à Rhenoberca Gorcomium

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Blaeu, Willem Janszoon Blaeu, Willem Jansz.
$title$

Carte topographique tres exacte des Pais-Bas

1 : 230000 s-Hertogenbosch (Nizozemsko) W. D. S. Jaeger, Johann Christian I.C. Iaeger
$title$

Tetrachia ducatus Geldriae Neomagensis.

1 : 150000 Amstelodami : apud I. Covens & C. Mortier
$title$

Tetrachia ducatus Geldriae Neomagensis

1 : 150000 per F. de Wit. Amstelodami : apud I. Covens & C. Mortier
$title$

Kaarten en en platen, behoorende tot het werk, getiteld: Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas ...

$title$

Tractus RHENI et MOSÆ totusque VAHALIS | à Rhenoberca Gorcomium usque cum turris | adjacentibus ducatus Cliviæ regno Noviomagensi | et Bommelerwaert. Parte insuper veteris Bataviæ | quæ continet de Betouwe Tielerwaert et com. | Buyren, Cuylenborch et Leerdam.

Exc. Guiljel. Blaeuw
$title$

Ultraiectum Dominium

1 : 415000 Petrus Kærius cælavit. [Amsterdam] : [Jan Evertsz. Cloppenburgh]
$title$

TETRARCHIA | Ducatus Gelriæ | NEOMAGENSIS

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Descriptio fluminum Rheni, Vahalis et Mosae a Rheno Berca ad Goricomium usque, comprehendens imperium Noviomagense, Bataviam, Tielae et Bomelii insulas, regionesque conterminas.

1 : 150000 Amstelodami : excusum apud Henricum Hondium, habitants in Damo ad intersigne Canis vigilantis
$title$

$title$

$title$

ZUYDHOLLANDIA | stricte sumta.

Amsterdami | Guiljelmus Blaeu | excudit.
$title$

Carte de la Hollande où son [!] les environs de Schoonhove, de Uyane [= Vianen], de Gorcum, d'Heusden, de Geertruydenberg, partie d'Utrecht, et de la Gueldre

1 : 300000 [Guillaume Delahaye] [Paris] : par le sr. Robert géographe ordinaire du roi
$title$

Carte de la Hollande où sont les environs de Nimegue, de Grave, d'Arnhem dans le Dche. de Gueldre

1 : 300000 gravé par Delahaye Laine. [Paris] : par le sr. Robert géog. du roi
$title$

$title$

Nieuwe kaart van het Zuid Oostelykste deel van Holland, behelzende de landen van Heusden, Altena, de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, de Vyf Heeren Landen, enz. enz.

1 : 150000 te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Caartje van het Land van tusschen Maas en Waal en van het Rijk van Nijmegen

$title$

Vltraiectvm dominivm

1 : 200000 Utrecht (Nizozemsko) Blaeu, Willem Janszoon Guilielmus Blaeuw
$title$

Novissima tabula insular. Dordracensis, Alblasser, Crimper, Clundert etc. comprehendens item territoria Vianæ, Goricomii, Leerdami, Altenæ, Heusdenæ, ac civitat. S. Geertrudisbergam, Sevenbergam, Willemstadium, et circumjacentes regiones ad Holl. pertinentes

1 : 360000 [Balthasar Florisz. van Berckenrode] Amstelodami : sumptibus Henrici Hondii.
$title$

La Seigneurie d'Utrecht. Dressé sur les memoires les plus nouveaux

1 : 150000 dressé sur les memoires les plus nouveaux par le Sr. Sanson, geographe ordinaire du roy. A Amsterdam : chez Pierre Mortier et compangie
$title$

Hollandiae meridionalis pars II : continens novissimam Insularum Dordracencis Alblasser, Crimper et Clundert, cum adjacentibus descriptionem

1 : 140000 Joh. van den Avele invenit & fecit. Amstelaedami : ex typographia Gerardi Valk et Petri Schenk
$title$

Kaart van den grooten Zuidhollandschen waard, zoo als die was voor de overstroomng door den St Elisabets Vloed in 't jaar 1421

1 : 100000 opgemaakt en geteekend door Jan Smits J.Z. Rotterdam : Mensing en van Westrenen
$title$

Novissima tabula insular. Dordracensis, Alblasser, Crimper, Clundert etc. : comprehendens item territoria Vianae, Goricomii, Leerdami, Altenae, Heusdenae, ac civitates S. Geertrudisbergam, Sevenbergam, Willemstadium, et circumjacentes regiones ad Holl. pertinentes

1 : 100000 auct. Balth. Florentio a Berckenrode. Amstelodami : sumptibus Henrici Hondii
$title$

Hollandiae Pars Meridionalior

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

$title$

Hollandiae pars meridionalior, vulgo Zuyd-Holland

1 : 170000 auctore Nic. Visscher. [Amsterdam] : nunc apud P. Schenk jun.
$title$

La Seigneurie d'Vtrecht

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Sanson, Guillaume Jaillot, Alexis Hubert
$title$

Ultraiectini Dominii Tabula

1 : 120000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Covens, Johannes I
$title$

Ultraiectini Dominii tabula

1 : 120000 Mollova mapová sbírka Danckerts, Justus Danckerts, Cornelis
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile