Maps of Zwartewaal

Maps of Zwartewaal

$title$

Caarte ende afbeeldinge der stede en vrye heerlykheyt van Heenvliet

1 : 15000 Heyman van Dyck fecit I. Luiken fecit cum aqua forti ; I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder Heenvliet, gemeente Heenvliet en Zwartewaal.

$title$

Zwartewaal, gemeente Zwartewaal.

$title$

Polder Nieuw-Hoenderhoek, gemeente Geervliet.

$title$

Caarte vande polder van Swarte-Waal, 1697

1 : 6500 I. Stemmers sculpsit A. Steyaart invenit ; I. Luiken fecit cum aqua forti. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder het Rammeland, gemeente Geervliet.

$title$

Polder het Tolland, gemeente Geervliet.

$title$

Polder Nieuwenhoorn, gemeente Nieuwenhoorn, Vierpolders, Heenvliet, Abbenbroek, Oudenhoorn en Hellevoetsluis.

$title$

Nieuwe-Goote, gemeente Nieuwenhoorn.

$title$

Caarte vande polder vanden Nieuwen Hoorn 1695

1 : 6000 I. Luyken fecit cum aqua forti I. Stemmers sculpsit ; A. Steyaart invenit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Caarte vande Vier Polders anno 1696

1 : 12500 A. Steyaart invenit I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder Abbenbroek, gemeente Abbenbroek en Heenvliet.

$title$

Vierpolders, gemeente Vierpolders, Heenvliet, Brielle, Hellevoetsluis en Zwartewaal.

$title$

Caarte vande polder vande Nieuwe-Goote, Ao. 1696

1 : 5000 A. Steyaart invenit I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder Geervliet, Oud-Hoenderhoek en Schiekamp, gemeente Geervliet en Spijkenisse.

$title$

Polder Nieuw-Roznburg en Blankenburg, gemeente Rozenburg.

$title$

Generale caarte vanden lande van Voorne aande oost zyde van Flacquee.

1 : 23000 A. Steyaart invenit I. Stemmers sculpsit ; I. Luiken fecit cum aqua forti [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van 't begin der Maas tot voorbij den Briel en Maassluis tot Vlaardinge de diepte in Rijnlandsche voeten gemeen laag water

$title$

Kaarte ende meetinge gedaan ende gemaakt bij ons ondergeschreven uijt last en ordre van de ed. mogende heeren commissarissen van haar ed. grootmogende de heeren staaten van Holland ende Westvrieslandt, tot de verkoopinge der selver domijnen geauthoriseert

$title$

Polder de Vier-Ambachtenboezem, gemeente Geervliet en Spijkenisse.

$title$

Caerte gemaeckt op ordre vande bovengenoemde Heeren Opperdijckgraeff en Hoog Heemraden des Ringhs van Putten, nae de meetinge gedaen by Daniel Schellincx lantmeeter inden jare 1617

$title$

[Map of a part of the island Rozenburg between the harbour of Maassluis and harbour of Brielle]

1 : 9000 deese plaane of kaart gemaakt door mijn in de maant van septemb. 1726 torconde get. Willem van Switen geswoore landt mr. slans van Voorn. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Polder Rozenburg en Blankenburg, gemeente Rozenburg.

$title$

Polder Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankeurg, de Lange en Ruige Plaat, gemeente Rozenburg.

$title$

Caarte vande Ambachts Heerlykheyt vanden Ouden Hoorn

1 : 6000 I. Luiken fecit cum aqua forti A. Steyaart invenit ; I. Stemmers sculpsit. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Polder Drenkwaard, gemeente Zuidland, Oudenhoorn en Abbendroek.

$title$

Polder Rugge, gemeente Oostvoorne.

$title$

Polder Oude- en Nieuwekade, gemeente Abberoek en Zuidland.

$title$

Caarte vande polder van Rugge A° 1696.

1 : 5000 A. Steyaart invenit I. Luiken fecit cum aqua forti ; Heyman van Dyck fecit [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe Ondernemingspolder, gemeente Vierpolders, Zwartewaal en Brielle.

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile