Maps of okres Tábor

Maps of okres Tábor

$title$

Geometrický plán rybníků u Zálší, Hartmanic, Hvozdna a Sobětic na statku Bzí: Nohavice, Kejhar, Dvorský, Hvězdář, Kobylník, Nový Kamenný a Rohlík 1

$title$

Zalschy - c9117-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zalschy - c9117-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hartmanitz - c1784-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Generální mapa panství Třeboň a inkorporovaných statků Bzí, Lomnice, Borovany, Třeboň, Hamr a Val 1

$title$

Administrativní mapa třeboňského panství se statky Bzí,Lomnice, Borovany,Hamr a Val 1

$title$

Situační plán statku Bzí a přilehlých pozemků 1

$title$

Přehledná mapa pozemků dvora Bzí 1

$title$

Mapa statku Bzí

$title$

$title$

Gradkartenblatt

1 : 25000 Týn nad Vltavou-oblast (Česko) Gerstner, Eduard von
$title$

Administrativní mapa třeboňského panství 1

1 : 57600
$title$

$title$

Uibersichts-Karte der hochfürstlich zu Schwarzenbergschen Domaine Frauenberg nach dem Stande im Jahre 1876

1 : 58000 Hluboká nad Vltavou-oblast (Česko) Danesch, Jos. Kreibich, František Jakub Jindřich
$title$

III. vojenské mapování 4353

1 : 75000
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. militär-geographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Týn nad Vltavou (Česko : oblast) Pflügl K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Wittingau und Moldauthein

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) K. u. k. Militärgeographisches Institut
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň (Česko : oblast) Reichsamt für Landesaufnahme
$title$

Třeboň

1 : 75000 Třeboň-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile