Maps of Dýšina

Maps of Dýšina

$title$

Pilsen und dessen Umgebung 23.

$title$

Deyschina - c1640-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Deyschina - c1640-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Deyschina - c1640-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Deyschina - c1640-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Deyschina - c1640-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Deyschina - c1640-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Eipowitz (Eypowic) - c1648-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Eipowitz (Eypowic) - c1648-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Eipowitz (Eypowic) - c1648-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Eipowitz (Eypowic) - c1648-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Eipowitz (Eypowic) - c1648-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Klabawa - c3102-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Klabawa - c3102-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Buschowitz (Bussowice) - c0689-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Buschowitz (Bussowice) - c0689-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Buschowitz (Bussowice) - c0689-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Buschowitz (Bussowice) - c0689-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kischitz (Kissice) - c3775-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kischitz (Kissice) - c3775-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kischitz (Kissice) - c3775-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Kischitz (Kissice) - c3775-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Polohopisná mapa metternichovských důlních měr Karolina, Franz Josef a Elisabeth u Ejpovic

1 : 3138
$title$

Geologická mapa zastupitelského okresu Plzeňského

$title$

Mappa der zur k.k. Stadt Pilsener gehörigen Hradecker Waldrevier

Lesnická mapa části městských lesů : Zábělá (D). Chlum (E), Hořejší a Dolejší Doubí (F, G), Švábiny (H), Buksice (I), Lísek u Letkova (K). Vyznačen typ půdy, porost, hranice a výměra parcel, pravděpodobně plánovaný rok těžby, komunikace, vodní toky a jejich směr, názvy sousedních panství. V levém dolním rohu vysvětlivky a porostová tabulka, vlevo nahoře větrná růžice.
$title$

Litohlau - c4164-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Litohlau - c4164-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Litohlau - c4164-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Litohlau - c4164-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Litohlau - c4164-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile