Old maps of Bangka-Belitung

Discover the past of Bangka-Belitung on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Bangka-Belitung


Parent places:

Related places:

Places

Maps of Bangka-Belitung

Maps of Bangka-Belitung

$title$

Kaart van den Archipel van Riouw, Singapore en Lingga [and] Kaart van de eilanden Bangka en Blitong

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage ; gedr. bij P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Geologische overzichtskaart van Bangka en Billiton

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Pangkal Pinang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

A map of the island of Banca

1 : 200000 by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Res[identie] Bangka en Onderh[oorigheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets-taalkaart van de Residentie Bangka / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken, naar gegevens verstrekt door de ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia

Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van den Riouw- en Lingga-Archipel / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Banka : overzichtskaart der alluviale tinertsafzettingen en van de wegen / aut. C.J. van Doorne

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van Bangka / naar de opnemingen der mijningenieurs en eigen onderzoekingen samengesteld door R.D.M. Verbeek

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Het eiland Banka, 1819 [and] De rivier van Palembang, 1821

1 : 650000 Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Pangkalpinang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Geologische kaart van de eilanden in de Gaspar-Straten

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

[T[andjoen]g Tapah] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1917-1919

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Muntok / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de Assistent Residentie Belitoeng / Topogr[afische] Inr[ichting]

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[afische] Inr[ichting]
$title$

Billiton

[S.l. : s.n.]
$title$

Topographische kaart van het eiland Billiton : vluchtig opgenomen in de jaren 1877-1878 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Tandjoeng Pandan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

A map of the island of Billiton

1 : 2125000 sketched from description of the native by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Kaart van het eiland Billiton / opgenomen en gekaarteerd in de jaren 1877 en 1878 door den Opnemers der Topographische Dienst E. von Hegedus en J.J. van der Rest

Topographische Dienst Batavia [Batavia : Topographische Dienst]
$title$

[Pantjoer Hill] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Goemba] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[B[oeki]t Mentaboe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

[Penagan] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Airdoeren] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Pangkalpinang] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : S[ur]v[e]y D[irectora]te ALFSEA
$title$

[Nangka-Besar Island] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : S[ur]v[ey] D[irectora]te ALFSEA
$title$

[Toboali] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[Bakong] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile