[Soengaiboeloeh] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

[Soengaiboeloeh] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

Use in GIS apps

Sign in to access WMTS endpoints.