Kaart van het Noordzeekanaal en de IJpolders en van de nieuwe havenwerken te Amsterdam in 1882

Kaart van het Noordzeekanaal en de IJpolders en van de nieuwe havenwerken te Amsterdam in 1882

Use in GIS apps

ArcGIS, QGIS or web apps can simply use this map with web map services.
WMTS, TileJSON or XYZ tiles are provided for quick access to processed maps.

Sign in to get links.

Export to GeoTIFF

Sign in to download GeoTIFF.