Afbeeldinge van de schans gemaakt door den E[dele] Capitein Bintang, tot Cartanagara, in de Land-streek van Banjoe-Maas, achter de berg van Tagal, nadat hij de laatste slag tegen de landlooper Radin Parwata Sari, int jaar 1706 heeft gedaan etc.

Afbeeldinge van de schans gemaakt door den E[dele] Capitein Bintang, tot Cartanagara, in de Land-streek van Banjoe-Maas, achter de berg van Tagal, nadat hij de laatste slag tegen de landlooper Radin Parwata Sari, int jaar 1706 heeft gedaan etc.

Use in GIS apps

Sign in to access WMTS endpoints.