Kaart van de Hoofdplaats Soerabaja en omstreken / Top. Bur. v.d. Gen. Staf, Batavia

Kaart van de Hoofdplaats Soerabaja en omstreken / Top. Bur. v.d. Gen. Staf, Batavia

Use in GIS apps

Sign in to access WMTS endpoints.