Old maps of North Holland

Discover the past of North Holland on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

North Holland


Parent places:

Related places:

City

Maps of North Holland

Maps of North Holland

$title$

Le Comté de Hollande

1 : 230000 dressé sur les memoires les plus nouveaux par le sr. Sanson, geographe ordinaire du roy. A Paris : chez H. Jaillot ...
$title$

Kaartje van Noord Holland en 't grootste gedeelte van de Zuider Zee getekent naar de peil kaart der pilotagie

1 : 450000 [A. van Krefelt, engraver] [Amsterdam] : [Firma Elwe & Langeveld]
$title$

Tabula Hollandiae Borealis, cognitae olim sub nomine Kennemariae et Westfrisiae

1 : 140000 in majores et minores ditiones cum cura distinctae et editae in lucem per Petrum Schenk. Tot Amsterdam : by Pieter Schenk, op den Vygendam, in Sansons Atlas
$title$

Hollandia Comitatvs

1 : 290000 Mollova mapová sbírka Blaeu, Willem Janszoon Blaeu, Joan I.
$title$

Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland: ... ondernomen in 1819 en voltooid in 1825

$title$

't Hoogh-Heemraetschap vande uytwaterende sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt

$title$

Le Comté de Hollande

1 : 240000 Mollova mapová sbírka Sanson, Guillaume Jaillot, Alexis Hubert
$title$

Totius Hollandiæ septentrionalis vulgo Westfrisiæ novissima tabula

1 : 360000 auct. Balth. Flor. a Berckenrode. Amstelodami : sumptibus Henrici Hondii.
$title$

Nieuwe kaart van het departement van Texel, verdeeld in VII ringen

1 : 400000 C. Covens del. C. van Baarsel sculp. Te Amsterdam : bij Mortier Covens en Zoon
$title$

't Hoogh-Heemraetschap vande uytwaterende sluysen in Kennemerlandt ende West-Frieslandt

$title$

't Hoog-Heemraetschap van de uytwaterende sluysen in Kennemerlant ende West-Frieslant

1 : 60000 [opgemeten door Jan Jansz. Dou] [S.l] : [s.n]
$title$

Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland

1 : 130000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernacule Noord-Holland tam in minores quam praecipuas ditiones

1 : 150000 peraccurate distincta et edita per Nicolaum Visscher Amst. Bat. Amst. Bat. : per Nicolaum Visscher
$title$

Hollandiae pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'tnoorder quartier. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 3, S. 182.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland : voor de koopvaardijvaart en s' Konings Marine tusschen het Y en de reede van Texel, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825

1 : 85000 gegraveerd naar eene kaart daar toe met goedvinden van Z.M. den Koning verstrekt, door den staatsraad ... J. Blanken Jansz. C. van Baarsel & Zoon sculps Te Amsterdam : bij de Wed. Gerd. Hulst van Keulen
$title$

Hollandiae Pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'T Noorder Quartier. [Karte], in: Le théâtre du monde, ou, Nouvel atlas contenant les chartes et descriptions de tous les païs de la terre, Bd. 1, S. 422.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Willem Janszoon und Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

Nieuwe kaart van het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westfriesland

1 : 33000 deze nieuwe kaart op last van dijkgraaf en hoogheemraden van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westvriesland op nieuw geheel geteekend ende voorgevallene veranderingen daar op gebragt, door ... C.W.M. Klijn gegraveerd door Dl. Veelwaard en Zoon, 1825. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Parte septtentrionale dell'Hollanda, vulgo Westvriesland en tNoorder quartier

1 : 120000 nel laboratorio del P. cosmografo Coronelli, in Venetia. Venetia : Coronelli
$title$

[Nort-Hollandt Oder West-Vrieslandt.] [Karte], in: Gerardi Mercatoris et I. Hondii Newer Atlas, oder, Grosses Weltbuch, Bd. 1, S. 456.

1 Karte aus Atlas Mercator, Gerhard und Hondius, Jodocus Jansson, Jan
$title$

Hollandiae Septentrionalis & Frisiae Occidentalis Accuratissima Delineatio

1 : 160000 Mollova mapová sbírka Ottens, Joachim Ottens, Joachim
$title$

Hollandiae Pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'T noorder Quartier. [Karte], in: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus, Bd. 1, S. 424.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

$title$

Vernieuwde kaart van Noordholland en Westfriesland, benevens het voornaamste gedeelte van Rhynland en daar aan grenzende landen

1 : 80000 met alle naauwkeurigheid gevolgd naar de caerte van Joost Jansz Beelsnyder Ao. 1575, door Jan van Jagen, 1778 C. Bogerts sculps. Te Amsterdam : uitgeg. by Yntema en Tieboel
$title$

Hollandiae Pars Septentrionalis, Vulgo Westvriesland en 'T Noorder Quartier. [Karte], in: Novus Atlas, das ist, Weltbeschreibung, Bd. 1, S. 391.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

HOLLANDIÆ | PARS SEPTENTRIONALIS, | Vulgo | WESTVRIESLAND en | 'T NOORDER QVARTIER.

Amsterdami | Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeu.
$title$

Hollandiæ pars septentrionalis, vulgo Westvriesland en 't Noorder Quartier

1 : 115000 [Willem Jansz. en Joan Blaeu] Amsterdami : apud Guiljelmum et Joannem Blaeu
$title$

[Map of the northern part of Noord-Holland]

1 : 100000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland: ondernomen in 1819 en voltooid in 1825

$title$

$title$

Noord-Zee Kanaal : van Amsterdam naar Zee = 25,000 meters. Noord-Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar Zee = 78,500 meters

1 : 150000 Reimeringer Amsterdam : F. Buffa & Zonen
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile