Old maps of Middelburg

Discover the past of Middelburg on historical maps

Browse the old maps

Discovering the Cartography of the Past

Middelburg


Parent places:

Maps of Middelburg

Maps of Middelburg

$title$

$title$

[Kaart], uit: Kaart van Walcheren in zijn tegenwoordigen toestand : opgedragen aan ... R.W. graaf van Lynden ... / vervaardigd door ... J.J. van Nieukerken en L. Kuiler ...

1 : 50000 titelvariant: Kaart van Walcheren; Annotatie: Omslagtitel: Kaart van Walcheren; Met opgave der: Kadastrale grootte der polders; Annotatie geografische gegevens: Legenda Johannes Jacobus van Nieukerken 1854-1913; Lieven Kuiler 1855-19XX Middelburg : Van Benthem & Jutting
$title$

WALACHRIA, | ZELANDIÆ CISSCALDINÆ | INSVLA OCCIDENTALIS

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Kaart van het eiland Walcheren met de ontworpen kanaal-, haven- spoorwegwerken enz.

1 : 25000 Middelburg : Gebr. Abrahams
$title$

Nieuwe kaart van het eiland Walcheren : zynde het vermakelykste gedeelte van het graafschap van Zeeland zeer naauwkeurig afgedeelt in de jurisdictien der steeden en districten der dorpen en heerlykheden.

1 : 50000 te Amsterdam : by de Wed. Ottens en Zoone
$title$

[Walcheren] / [Nicolaes Visscher]

1 : 40000 Annotatie: Origineel is Blad 49 in atlas factice Visscher, Nicolaes (1618-1679) [Amsterdam : Nicolaes Visscher]
$title$

Insula Valachria in Comitatu Seelandia sita, annexis districtibus et dominatibus

1 : 300000 mappa geographica accurate excusa a Tobia Conrado Lotter Georg Friderich Lotter, sculps. [Augsburg] : [T. C. Lotter]
$title$

Kaart van het eiland Walcheren

1 : 50000 op ordre van ... W.C.H. Friso prince van Orange en Nassau etc. etc. etc. meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga. Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Zelandiae Comitatus Novissima Tabvla].

1 : 45000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Jansz. Ottens, Aaltje
$title$

Kaart figuratief van de situatie der Hoofdplaat met de aldaar om en aanleggende schorren en landboorden ...

$title$

MIDDELBVRGVM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Afbeelding van de stad Middelburg in Zeeland : nauwkeurig zoo de publycke gebouwen als alle de particuliere huysen kennelyk naar 't leven geteyckent

1 : 2800 door Corn. Goliat. [S.l.] : gedruckt by Johannes Meertens
$title$

Flissingen

1 : 17000 Annotatie: Uit: Beschryvingh der Neder-landen; soo uyt Louis Guicciardyn als andere vermaerde schrijvers ... - Amsterdam : Jacob van Meurs, 1660 [Amsterdam : Jacob van Meurs]
$title$

Afbeelding van de stad Middelburg in Zeeland : nauwkeurig zoo de publycke gebouwen als alle particuliere huysen kennelijk naar 't leven geteyckent

1 : 2800 door Cornelis Goliat. Te Leyden : by Christiaen Vermey
$title$

Platte grond van de stadt Middelburgh opgenomen ingevolge de orders van de Edele Heeren Thresorieren deser Stadt, : benevens de wapens van de Wel Edele Groot Achtbare Heeren Baljuwen, Burgermeesteren, Scheepenen, Raaden, Pensionarissen en Secretarissen

1 : 3100 door den Ingenieur Abraham Zehender, anno 1739 Te Amsterdam : by Covens & Mortier
$title$

VLISSINGEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Middelburgum.

1 : 3600 Amstelodami : F. de Wit excudit
$title$

Vlissingen.

1 : 3000 t' Amsterdam : by Covens & Mortier
$title$

Gemeente Vlissingen sectien B, C en D : kaart gehecht aan de akte der overeenkomst tot wijziging van het erfpachtcontract goedgekeurd door de wet van 8 september 1875 (Stbl. no. 151)

1 : 2500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1912-1913, nr. 335 [S.l. : s.n.]
$title$

VEERE.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Middelburch

Middelburg (Nizozemsko) Guicciardini, Lodovico
$title$

ARNEMVYDEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

De Vliete-polder

1 : 2000 Annotatie: Uit: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1865/1866, pl. 2 [S.l. : s.n.] / (['s-Gravenhage : I. & H. van Langenhuysen])
$title$

Arnemuyden

1 : 3300 Annotatie: Genummerd r.o.: 65; Met de hand gekleurd; Tweede staat: genummerd. Voor het eerste uitgegeven in 1613 Johannes Janssonius 1588-1664 [Amsterdam : J. Janssonius]
$title$

Vlietepolder

1 : 2000 Annotatie: Uit: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1865/1866, pl. 3 [S.l. : s.n.] / (['s-Gravenhage : I. & H. van Langenhuysen])
$title$

Aanwysinge van de haavens, kaaijen en verdere waterloopen der stad Vlissingen.

1 : 1350 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gemeente Vlissingen sectie C en D : kaart gehecht aan de akte der overeenkomst tot wijziging van het havencontract, goedgekeurd door de wet van 18 december 1882 (Stbl. no. 230)

1 : 2500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1912-1913, nr. 335 [S.l. : s.n.]
$title$

RAMMEKENS | oft ZEE-BVRG.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Middelbourg / [ed. par Ph. Vandermaelen]

1 : 86400 Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken op kaart: Echelle de trois mille verges on de trois lieues de Brabant; Echelle de trois milles d'Allemagne de 300 pas Géométriques; Echelle de dix mille toises on de cinq lieues communes de France; Echelle de deux mgriamêtres en de 20.000 mêtres Philippe Marie Guillaume Vander Maelen 1795-1869 [Bruxelles : Etablissement géographique de Bruxelles]
$title$

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile