Maps of Pizen

Maps of Pizen

$title$

Orientační plán města Plzně : List 16

Orientační plán města Plzně, list č. 16 - Měšťanský pivovar, nádraží, část Petrohradu, Letná, Doubravka. Celkem 8 jednotlivých listů.
$title$

Pharusův plán královského města Plzně

Plzeň (Česko) Ježek, Josef Hennig, C. Pharus
$title$

Reisehandbuch für das Königreich Böhmen

$title$

Nejnovější a nejúplnější Plán král. města Plzně

Barevný plán města s vloženými plánky - v pravém dolním rohu plánek Lochotína (16 x 21 cm) a v levém dolním rohu plánek trestní věznice na Borech (7 x 6 cm). U pravého dolního rohu tabulka s vyvětlivkami, která zasahuje do plánku Lochotína. Kolem spodního a svislých okrajů mapy pás s reklamními štítky. Barevně odlišeny jednotlivé čtvrtě. Vyznačeny tramvajové linky, železnice a prozatím prázdné parcely pro občanskou výstavbu.
$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1864

Uliční plán města Plzně s vyznačenými domovními bloky, významnými budovami, parky, zahradami a železnicí. V pravém horním rohu název, pod ním výčet veřejných budov, továren a institucí. V pravém dolním rohu v rámečku mapka Lochotína.
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Nejnovější a nejúplnější plán král. města Plzně

1 : 4400 Plzeň (Česko) Václ. Chmelíček
$title$

Koenigliche Kreis-Stadt Pilsen

Plzeň (Česko) Platzer, Thaddaeus Platzer, Leopold
$title$

Plán královského kr. města Plzně : Plan der königl. Kreisstadt Pilsen

Dvojjazyčný česko-německý plánek Plzně z 90. let 19. století. Bytová a průmyslová zástavba vyznačena okrovou barvou.
$title$

Plzeň

$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen 1871 : nach dem authentischen Stadplan

Uliční plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, parky, zahradami a železnicí. V pravém dolním rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Plan der königlichen Kreisstadt Pilsen

1 : 4800 Plzeň (Česko) Schabat, H. J. Schiebl
$title$

Plzeň

$title$

Plan von Pilsen

1 : 11520 Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef Franz Řivnáč
$title$

Plzeň

Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef Frant. Řivnáč
$title$

Plan [sic] královského krajského města Plzně

Plzeň (Česko) Kohut, Josef Líčka, Josef J. Schiebl
$title$

Lobes - c4189-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Lobes - c4189-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Pilsen

Plzeň (Česko) Merian, Matthaeus
$title$

Grundriss der Königlichen Kreisstadt Pilsen

Plán Plzně z r. 1840 zaznamenávající ještě městské hradby. Popsány čísla domů a názvy ulic.
$title$

Plán Plzně

$title$

Situationsplan

Mapa obsahuje tři plány: 1. Situations plan des Stadt Pilsner Lazareths samt den umliegenden obrigkeitlichen und übrigen andern Gründen nebst den sich bey letztern befindlichen zuackerungen und sonstigen wiederrechtlichen Zueignungen des obrigkeitlichen Bodens. Vermessen de 23. ten 8ber 1821 von I. Recht Waldbereiter. Masstab 36°= 1 W. Zoll. Mapa je umístěna v levém horním rohu listu, je ohraničena čárkovanou a žlutou čárou. Zaznamenává okolí soutoku Mže a Úhlavy s kostelíkem sv. Jiří. 2. Situationsplan des herrschaft Pilsner Waldes Brzeczi samt den umliegenden Gründen und hierbey sich befindlichen Zuackerungen. Aufgenommen von F. Recht den 8. 9. 10. u. 11. 8ber 1821. 36°= 1 Mapa je nakreslena při dolním okraji listu a zasahuje téměř do poloviny plochy. Zaznamenává situaci městského lesa Březí na Borech při silnici do Klatov. 3. Situationsplan des Joh. Rziha und Pflanzerischen auf der Borry und unter dem rothen Berg bey Allerheiligen Kirche gelegenen Feld = und Wiessengründe. Vermessen den 12ten und 13ten 8 ber 1821 von E. F. Recht k. Stadt Pilsner Waldbereiter und Ingenieur. Der Masstab is 36°= 1 wien. Zoll. Mapa při pravém horním rohu zaznamenává situaci pozemků mezi kostelem Všech svatých a silnicí na Karlovy Vary.
$title$

Plzeň

Plán Plzně, pochází asi z nějakého Průvodce po městě cca 1900, bez okrajových částí. Občanská výstavba je vyznačena červenou barvou a označena arabskými čísly. Vysvětlivky po pravé straně.
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem

Plán města Plzně, upravený stavebním úřadem, zachycující stav před r. 1900. Zaznamenám rozsáhlý projekt zástavby kolem dnešní Klatovské třídy a počátky zástavby čtvrti Petrohrad.
$title$

Plán král. města Plzně, upravený městským stavebním úřadem = Plan der Königl. S

Tištěný plán města Plzně, upravený městským stavebním úřadem. Nadpis, popisky a vysvětlivky česko-německy.
$title$

Plán královského města Plzně a okolí

Plán Plzně se zvýrazněnými významnějšími veřejnými budovami z doby kolem 1903. Zachycuje území od Lochotína po věznici a od Skvrňan po Úslavu. Občanská výstavba je vyznačena černým šrafováním, tmavším jsou označeny podniky a vojenské budovy. Vyznačeny linky tramvají, platný regulační plán a chystaná regulace řek. Vlevo dole vysvětlivky, vlevo nahoře rámeček s názvem a městským znakem.
$title$

Plán královského města Plzně

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile