Maps of Apeldoorn

Maps of Apeldoorn

$title$

TETRARCHIA | Ducatus Gelriæ | ARNHEMIENSIS, | sive | VELAVIA

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Ducatus Geldriae tetrachia Arnhemiensis sive Velavia.

1 : 130000 Amstelodami : apud Covens et Mortier
$title$

Ducatus Geldriae Tetrarchia Arnhemiensis Sive Velavia

1 : 180000 Mollova mapová sbírka Wit, Frederik de Covens, Johannes I
$title$

De Velouwe : het laetste vierdeel van Gelderlandt

[Nicolaas van Geelkercken] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van 't Kwartier De Veluwe

1 : 250000 J. Keizer fecit 1741. Te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

Kaartje van de rivier den IJssel, waarop aangewezen zijn, de nieuw te graven mond met de vereischte afsnijdingen en verbreedingen, welke dezelve zal moeten ondergaan, ten einde, bij eventuele afsluiting van de rivier de Leck al het water en ijs te kunnen ontvangen ...

1 : 200000 gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon. [S.l] : [s.n.]
$title$

Partie du Duche de Gueldre où se trouve la Veluwe

1 : 300000 [Guillaume Delahaye] [Paris] : par le sr. Robert geog. du roi
$title$

Topographische kaart van de omstreken van Arnhem

1 : 30000 geteekend door den ingenieur G.J. Dibbets gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon. Te Arnhem : bij P. Nijhoff
$title$

Carte particuliere des environs de Zutphen et Doesburg

1 : 163000 Zutphen (Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

Carte particuliere des environs de Amersfoort

1 : 163000 Amersfoort (Nizozemsko) Covens & Mortier
$title$

$title$

Kaart van het Loo en van deszelfs omstreken : naar de plans van het kadaster bewerkt

1 : 20000 Lith.e. van H.J. van Leeuwen te 's-Gravenhage. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Holland 1:25,000, Ginkel (East)

Holland 1:25,000, A.M.S. M831 (G.S.G.S. 4427). United States. Army Map Service. [Washington, D.C.] : [Army Map Service]
$title$

Holland 1:25,000, Arnhem (East)

Holland 1:25,000, A.M.S. M831 (G.S.G.S. 4427). United States. Army Map Service. [Washington, D.C.] : [Army Map Service]
$title$

Holland 1:25,000, Ginkel (West)

Holland 1:25,000, A.M.S. M831 (G.S.G.S. 4427). United States. Army Map Service. [Washington, D.C.] : [Army Map Service]
$title$

Caarte vanden Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland

$title$

Syn hoocheyts wiltbaen tot Dyren is Ao. 1648 ende 49 meest gemaeckt ende bestaet uyt 7 bossen ende is inden omganck 3 1/2 uyr gaens

1 : 27000 [Nicolaas van Geelkercken] [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the bifurcation of the Lower Rhine and IJssel near Westervoort]

C. Sepp sculps. [S.l.] : [s.n.]
$title$

[Map of the dike situation in the Benedenwaard south of Arnhem after the dike bursts of 1740 and 1751]

1 : 20000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Plan van de loop van de rivier de Rhijn tusschen Rheenen en het dorp Heusden, als mede de loop van de riv[ier] de Wael tusschen de dorpen Doyeweert en Ochten, benevens der situatie van het Rheensche gebergte en een gedeelte van de Needer-Betuwe

1 : 7500 opgenoomen en geteekent van J. B. Neumeister. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart, welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen Polder genoemd De Pley ...

$title$

Kaart, welke afbeeld de gedaante van den Kleefschen Polder genoemd De Pley ...

1 : 6500 geometrice opgemeeten en vervolgens op dit plaan gebragt door my Fr. Beyerinck ... Arnhem 17 24/7 67 ... deze opgemelde kaart, naa de originele verklijnd ... 1770, D. Klinkenberg ; L. Schenk, Jansz: sculpsit 1770. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Kaart of Platte Grond-Tekening, van den nieuwen Yssel-mond door de Pley, strekkende uit den Beneden Rhyn tot in den Ouden Yssel, by de Westervoordsche Veerdam, gegraven in den Jaare 1773,1774 en 1775. zo als dezelve by de opneminge en peilingen verrigt in

$title$

Kaart figuratief vertoonende de tegenwoordige situatie van den Neder Rhyn, loopende langs de Pley, de mond van den Gelderschen Yssel, en de zogenaamde Kleefse Waard ... alles relatief tot het verbaal gedateert den 29 april 1761

1 : 10000 na oogenschyn en aftreeding in kaart gebragt door Fred.k Beyerinck ... Arnhem 2-5-1761 deeze kaart, en nevens gevoegde aftekeningen uit hun originele verkleind, na reden liniair van 26 tot 29. den 11 augustus 1761, D. Klinkenberg, landm.r. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Plan der stad Arnhem

1 : 3100
$title$

Kaart van het paleis en park het Loo : naar 't origineel plan van het Loo bewerkt

1 : 5000 Lith.e. van H.J. van Leeuwen te 's-Gravenhage. [S.l.] : [s.n.]
$title$

DOESBURGH.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Kaart van eenige bouwlanden gelegen onder Middachten, met aanwijzing van de perceelen waarin zij verhuurd zijn

1 : 2500 opgemeten en in kaart gebragt door ... J.J. Slaterus ... landmeter ... te Arnhem, in den aanvang van het jaar 1863. Arnhem : [s.n.]
$title$

DAVENTRIA Vernacule DEVENTER.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

WAGENINGEN : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile