Maps of Zaltbommel

Maps of Zaltbommel

$title$

Afbeeldinge van de schrikkelyke overstrominge, en daar op gevolgden door-braak van den Maasdyk, by het dorp Hedel, geleegen in den Bommelrewaard, op Maandag den 14. February 1757 des avonds omtrent 10 uuren [...]

1 : 100000 J. Winter delin. Te Zalt-Bommel : by Johannes Willem Kanneman
$title$

Kaart van de landen van Heusden en Althena, met derzelver aangrenzende polders, buiten-landen en aanpaalende rivieren: behoorende by het generaale plan tot het aftappen der inundatiewateren van de voornoemde landen door den inspecteur generaal van 's land

$title$

BOMMELIA OBSESSA | Ab Hispanis, Exercitus Duce | FRANCISCO DE MENDOZA | Arragoniæ Admirante. | CONSERVATA ARMIS | Ordinum Belgicæ Foederatæ | DVCTV PRINCIPIS MAVRITII | NASSOVII etc. Ao 1599.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Map of the waterstate improvements at the Merwede between Gorinchem and Werkendam]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Wahre und eigentliche delineatio der trefflichen undt weitberhümten belägerung der vesten statt Hertzogenbusch, alles nach seiner rechten Mass abgetheilt

1 : 35000 durch Iacobb Prempart Ingenieur
$title$

Gemeeten kaart van het benedenste gedeelte van de rivier de Linge van Gorinchem tot boven Asperen : behoorende tot het project ter ontlasting van de te veel bezwaarde Leck boven langs den Dief-dyk, en vervolgens door de Linge tot in de Merwe. : waar op mede zyn afgetekent eenige geconcipieerde afsnydingen der Linge-dyken, ter verkryging van meerder ruimte en regulieriteit voor den afloop van het water, met een doorsnyding van het Weyschild

1 : 10000 gemeeten en gecarteert door M. Bolstra ... 1753. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Polder Spijk, gemeente Heukelum en Vuren en Dalem.

$title$

[Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein]

$title$

[Map of the river Merwede and Meuse between Gorinchem and Loevestein]

1 : 10000 [Melchior Bolstra] [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Plan van een gedeelte der rivier de Whaal, de Maas, en Merwede, omtrent het Fort Loevestein, Woudrichem, Dalem, en Gorinchem. Zoo als de zelve bij hermeetinge en peilingen (zoo veel de rivier belangt) zig bevond in de maand Juny 1777 ...

$title$

Figurative kaart van de doorbraak te Kedichem benevens de situatie der rivier de Linge.

1 : 6000 [Amsterdam] : [Joh. Allart etc.]
$title$

Afbeelding der Schans Crèvecoeur

1 : 8000
$title$

[Het fort Crèvecoeur]

1 : 2700
$title$

Heusden.

1 : 2500 Amstelodami : apud Joannem Cóvens et Cornelium Mortier
$title$

HEVSDEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Afbeelding der Schans Crèvecoeur.

1 : 8000 [Amsterdam] : [Tirion]
$title$

De stad Gorinchem

1 : 8000 verbeterd door J.M. Martini. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gorchum.

1 : 3000 Amstelodami : I. Cóvens et C. Mortier excudit
$title$

GORCHVM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

CREVECOEVR : [fortification plan].

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

SALT BOEMEL.

H. Hoet Delineavit. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Plan van Crevecoeur soo als het selve in staat van defensie moet gebragt worden : besteedt in vier perceelen op den 14 April 1735 ...

[S.l.] : [s.n.]
$title$

[Title in map] 't Fort NASSAV | oft | DE VOORN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Title in map] St. Andries

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

WORCKUM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Polder Heukelum, gemeente Heukelum en Vuren en Dalem (Gld.).

$title$

Polder Rietveld, gemeente Arkel.

$title$

De Banne van Gorinchem en Kwakernaat, gemeente Gorinchem, Schelluinen, Arkel.

$title$

Polder Asperen, gemeente Herwijnen (U.), Vuren (U.), Asperen en Heukelum.

$title$

Topographische kaart van den Bommelerwaard en omstreken, met aanwyzing der doorbraken en overstroomde gedeelten in ́t begin des jaars 1861.

1 : 50000 [S.l] : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile