Maps of Maluku

Maps of Maluku

$title$

Kaart van de zuyd-ooster eylanden van Banda

1 : 2200000 [Dordrecht etc.] : J. van Braam en G. Onder de Linden exc.
$title$

Partie, Nouvelle Hollande. Oceanique no. 29.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Aroe-, Kei- en Tenimbereilanden / bewerkt door J. Zwierzycki

Landsdrukkerij Weltevreden (Batavia) [Weltevreden (Batavia) : Landsdrukkerij]
$title$

Kaart van een gedeelte der zuid en zuidwest kust van Nieuw-Guinea : volgens de opnemingen gedaan door Zr. Ms. schepen Dourga, Triton, Sireen en Postillon tusschen de jaren 1826 en 1835 / zamengesteld door Salomon Müller

[S.l. : s.n.]
$title$

Banda / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Timor-Zee / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Aroe-Eilanden / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Aroe Eilanden / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

De landvoogdy van Amboina met de elf onderhoorige eylanden

1 : 150000 [Dordrecht etc.] : [J. van Braam & G. Onder de Linden]
$title$

Kaart der Molukken / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Bladwijzer van Ceram : schaal 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

[Tanimbar]

[S.l. : s.n]
$title$

Noord-Jamdena / samengesteld door den Topografische Dienst (Kart[ografische] Afd[eling]) naar diverse gegevens

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductieberijf Topografische Dienst
$title$

Gouv[ernement] der Molukken (Res[identie] Ambon) / Topografische Dienst, Weltevreden (Batavia)

[S.l. : s.n.]
$title$

Aroe Islands / Australian Survey Corps

Australian Survey Corps [S.l.] : Australian Survey Corps
$title$

Kaimana / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

[Kaart der Ambonse Eilanden]

[S.l. : s.n.]
$title$

Etna-Baai / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

Etna Baai / prepared under the direction of the Chief Engineer by Base Map Plant U.S. Army, June 1944

Corps of Engineers U.S. Army War Department Washington D.C. [S.l.] : Corps of Engineers U.S. Army, War Department
$title$

Schetskaart Etna-Baai / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Keij of Ewaf Eilanden / voor het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap trigonometrisch opgenomen door H.O.W. Planten ; geassisteerd door A. Buij 1889-1890

1 : 150000 Annotatie: Bijlage bij: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, dl. 9 (1892), p. 619-653 (kaart XVII) Planten, H. O. W.; Buij, A. Leiden : Brill
$title$

Teloek Sebakor Baai / Survey Directorate H[ead] Q[uarters] SEALF [=South East Asia Land Forces]

Survey Directorate Head Quarters South East Asia Land Forces [S.l.] : Survey Directorate H[ead] Q[uarters] SEALF [=South East Asia Land Forces]
$title$

Nabire / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

Teloek Sebakor-Baai / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

Nabire / Survey Directorate H[ead] Q[uarters] ALFSEA [=American Land Forces South East Asia]

Survey Directorate Head Quarters American Land Forces South East Asia [S.l.] : Survey Directorate H[ead] Q[uarters] ALFSEA [=American Land Forces South East Asia]
$title$

Charles Louis-Gebergte / prepared under the direction of the Chief Engineer by Base Map Plant USAFFE, July 1943

Base Map Plant USAFFE [S.l.] : Base Map Plant USAFFE
$title$

Charles Louis-Gebergte / Netherlands Topographic Service

Netherlands Topographic Service Delft [Delft] : Netherlands Topographic Service
$title$

Schetskaart van de ligging van het voor kolonisatie geschikte terrein aan de Geelvinck-Baai (=Geelvink-Baai)

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart Charles Louis-gebergte / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van de Bernhardmeervlakte (Centraal Nieuw-Guinea) / opgemaakt door W.J. Cator

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile