Maps of Java

Maps of Java

$title$

Esquisse de l'ile de Java, divisée en residences avec indication des chefs-lieux

1 : 1175000 gravé sur P.e par Bayly et Huart [Leiden] : [Luchtmans]
$title$

Kaart van het eiland Java / uitg. ... door ... F. Junghuhn ; op steen gebragt te Breda bij A.J. Bogaerts

1 : 350000 Annotatie: Uitg. op last van en opgedragen aan de Minister van Koloniën Ch.F. Pahud; Met 16 bijkaarten (merendeels vulkanen); Annotatie geografische gegevens: Opname: 1835-1848 Junghuhn, Franz Wilhelm; Bogaerts, A. J. Te 's-Gravenhage : bij C.W. Mieling
$title$

Schetskaart van het eiland Java, aanwijzende de geprojekteerde spoorwegen en kanalen van den adviseur Stieltjes ... en de aangevraagde spoorweglijnen van H.H. Banck c.s. met de nader daarin geprojekteerde wijzigingen

Buffa en Zonen, Frans Amsterdam [Amsterdam] : Frans Buffa en Zonen
$title$

Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair Inlandsche Zaken K.F. Holle

Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia, naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken K.F. Holle

Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

A map of Java : chiefly from surveys made during the British administration constructed in illustration of an account of Java by Thomas Stamford Raffles Esq. / engraved by J. Walker

1 : 800000 Annotatie: Hoort bij: A history of Java / by Thomas Stamford Raffles; Met 4 kaartjes van havens Raffles, Thomas Stamford; Walker, J. (fl. 1817) London : Black, Parbury & Allen
$title$

Kaart 2, Kaart 3, uit: [Java en Madoera]

1 : 5000000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker? [S.l. : s.n.]
$title$

Java in het tijdvak der Compagnie

Tresling & Co. Amsterdam Amsterdam : Tresling & Co.
$title$

Geologische Overzichtskaart tevens Vulkaankaart van Java en Madoera

[Java und Madoera, geologische Detailkarten und Profile] Verbeek, R. D. M. Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Kaart van Java en Madoera me hunne indeeling in Residentën, Afdeelingen en Distrikten

[Java und Madoera, geologische Detailkarten und Profile] Verbeek, R. D. M. Joh. C. Stemler Cz.
$title$

Spoorweg kaart van Java

1 : 1600000 Annotatie: Met "Doorsnede der hoogten van Java 's-Gravenhage : Smulders
$title$

Kaart van den gemiddelden regenval op Java : tevens situatie-schets van de djati- en wildhoutbosschen / bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld naar gegevens van den directeur van het magnetisch en meteorologisch observatorium te Batavia en van den inspecteur van het boschwezen

1 : 1500000 Annotatie: Behoort bij het Koloniaal Verslag van 1891; Annotatie geografische gegevens: Legenda Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

[Kaart 1], uit: [Java en Madoera]

1 : 5000000 Annotatie: Concept voor atlas van C. Lekkerkerker? [S.l. : s.n.]
$title$

Communication chart of Java / traced by J.S. ; NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Sevice)

Netherlands Forces Intelligence Sevice (NEFIS) [Brisbane] : Netherlands Forces Intelligence Sevice
$title$

Principal Dutch Colonies in the Indian Seas.

1 : 4200000 Fullarton, A. & Co.
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera / Dr. G.J.N. Hengeveld

[Weltevreden : Landsdrukkerij]
$title$

Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair Inlandsche Zaken K.F. Holle

1 : 1500000 Annotatie: Bijlage No. II [van] het Koloniaal Verslag van 1892, zie bijlage B. van het Verslag (ook wat betreft verbeteringen op de kaart); Met administratieve indeling; Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1892; Behoort bij het Koloniaal verslag van 1892 Karel Frederik Holle 1829-1896; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia] : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

Kaart van Java / door S.H. Serné ; lithographie van J. Smulders & Co. te 's[-Graven]hage ; uitgave van J. Smulders & Co. & C.L. Brinkman

s[-Graven]hage : J. Smulders & Cie
$title$

[Java en Madoera]

1 : 2273000 Annotatie geografische gegevens: Door Nederland gecontroleerd gebied op Java en Madoera na uitroepen van de Republiek Indonesië 's-Gravenhage : Legervoorlichtingsdienst
$title$

Insulae Javae pars occidentalis

1 : 1000000 edente Hadriano Relando J. Keyser fecit. t Amstendam : by Gerard van Keulen
$title$

Kaart van Java en Madura

1 : 1500000 Annotatie: Behoort bij het Koloniaal Verslag van 1885; 'Aangevende nevens de administratieve indeeling: 1. de plaatsen waar gouvernements koffie- en zoutpakhuizen gevonden worden ; 2. de spoor- en tramwegen, met hunne stations en halten ; 3. de voornaamste gewone wegen, en de daaraan gelegen plaatsen tusschen welke per post kan worden gereisd; Annotatie geografische gegevens: Legenda [Batavia : Landsdrukkerij]
$title$

2. Kaart van Java en Madoera, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Regenkaart van Java en Madoera

[Breda : Koninklijke Militaire Academie]
$title$

Kaart van den gemiddelden regenval op Java : tevens situatie-schets van de djati- en wildhoutbosschen / bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld naar gegevens van den directeur van het magnetisch en meteorologisch observatorium te Batavia en van den inspecteur van het boschwezen

Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Carte de l'ile de Java

1 : 1000000 par Thomas Stamford Raffles Bruxelles : Etablissement Géographique
$title$

Kaart van Java en Madoera / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera / samengesteld bij het Topographisch Bureau te Batavia, naar gegevens verstrekt door de Ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en bewerkt door den Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken K.F. Holle

1 : 1500000 Annotatie: Bijlage 1 [van] het Koloniaal Verslag van 1892, zie bijlage B. van het Verslag (ook wat betreft de verbeteringen op de kaart); Met administratieve indeling; Annotatie geografische gegevens: Legenda Karel Frederik Holle 1829-1896; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau / ([Batavia : Top[ographische] Inr[ichting])
$title$

[Kaart van Java en Madoera]

[S.l. : s.n.]
$title$

Java en Madoera : aangevende de bestuursindeeling 1931 / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Repr[oductie]bedrijf Top[ografische] Dienst
$title$

Java en Madoera / [Topografische Dienst]

Topografische Dienst Batavia [Batavia : Topografische Dienst]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile