Maps of Reimerswaal

Maps of Reimerswaal

$title$

Kaerte van Zuijtbevelandt beoosten de Yersek-Ee : vóór den jare 1530 (Thans grootendeels vormende de zoogenaamde Yerseksche Mossel- en Oesterbanken in de Ooster-Schelde)

1 : 50000 ontworpen en geteekend door C. Hollestelle. Tholen : J. M. C. Pot
$title$

Nieuwe en oprechte kaart of plan der stad Bergen-op-ten-Zoom, met derzelver accuraate fortificatien, en de naast aangelegen steeden, dorpen en forten, etc., nader aangeweesen door d'onderstaande letters : Carte ou plan nouvelle et véritable de la ville de Bergen-op-ten-Zoom avec ses fortifications exactes, les plus proches villes, villages, & fortresses, le tout, démontré, par ordre alphabetique.

1 : 15000 In 's Hage : by Gerard du Mee, in de korte Bagyne-straat
$title$

Plan des environs de Bergopzoom

1 : 11150
$title$

[Bergen op Zoom]

1 : 6000
$title$

Beschryving der sterke stad van Bergen op Zoom, met derselver belegeringe.

1 : 108000 ['s Gravenhage] : by Daniel Langeweg, boek- en kaartverkoper in de Vlamingstraat
$title$

BERGHEN OP ZOOM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Beschryving der sterke stad van Bergen op Zoom, met derselver belegeringe

1 : 108000 ['s Gravenhage] : by Daniel Langeweg, boek- en kaartverkoper in de Vlamingstraat
$title$

Berghen op Zoom.

1 : 4200 't Amsterdam : by J. Covens en C. Mortier
$title$

[Recto], uit: Bergen op Zoom / [Georg Braun & Franz Hogenberg]

1 : 3500 titelvariant: Berga, ad Somam, Brabantiae ...; Annotatie: Titel in cartouche: Berga, ad Somam, Brabantiae; Afkomstig uit: Contrafactur und Beschreibung von den vornembsten Stetten der Welt. - [3. Buch]. - [1582]; Annotatie geografische gegevens: Noordoost boven Braun, Georg (1541-1622); Hogenberg, Franz [S.l. : s.n.]
$title$

TOLEN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Front der attaque van Bergen op Zoom, beneevens het project om alle de vervallen gedeeltens in vorigen staat te brengen; als meede om het geheele front te versterken

1 : 925 door A.G. de Rocques en Delage
$title$

Plan de l'attaque de la Ville de Bergen op Zoom assiégée et prise par l'Armée Françoise en 1747

1 : 700
$title$

Nieuw en oprecht plan van de stad Bergen-op-ten-Zoom

Du Mee, Gerard by Gerard du Mee'
$title$

Tweede stuk der beleegering van Bergen op Zoom, met de afbeeldinge der Franse attaque op de linie en roversfort.

1 : 9200 's Gravenhage : by Daniel Langeweg
$title$

Hydrographische kaart van de Westerschelde bij Bath

1 : 10000 opgenomen en in plan gebragt op last van het Departement van Marine door A.R. Blommendal ... geadsisteerd door P.J. Buijskes ... ['s Gravenhage] : Directiën der Marine
$title$

Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement Bergen op Zoom

1 : 12500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1914-1915, nr. 220 [S.l. : s.n.] / (Den Haag : Van Langenhuysen)
$title$

VTRAQVE BEVELANDIA, & WOLFERSDYCK, | INSVLÆ ORIENTALIORES | ZELANDIÆ CISSCALDINÆ; | Vernacule, De Oostelycke Eylanden van | BEWESTER-SCHELD

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

$title$

Niewe Kaerte van t Landt van Waes

1 : 93000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interiacent, annotantur. [Karte], in: Le théâtre du monde, ou, Nouvel atlas contenant les chartes et descriptions de tous les païs de la terre, Bd. 1, S. 357.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Willem Janszoon und Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

49 Bergen op Zoom, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

Bl. 30 Bergen op Zoom, 1905, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interiacent, annotantur. [Karte], in: Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus, Bd. 1, S. 348.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur. [Karte], in: Novus Atlas, das ist, Weltbeschreibung, Bd. 1, S. 330.

1 Karte aus Atlas Blaeu, Joan Blaeu, Willem Janszoon
$title$

Tabula Castelli ad Sandflitam, qua Simul inundati agri, alluviones, Foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interiacent, annotantur. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 3, S. 61.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Tabula Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foẞae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interiacent, annotantur. [Karte], in: Gerardi Mercatoris et I. Hondii Newer Atlas, oder, Grosses Weltbuch, Bd. 1, S. 381.

1 Karte aus Atlas Mercator, Gerhard und Hondius, Jodocus Jansson, Jan
$title$

$title$

TABVLA | Castelli ad Sandflitam, | qua simul inundati agri, | alluviones, fossæ, alvei, | quæ Bergas ad Zomam | et Antverpiam interjacent, | annotantur.

Excudit | Guiljelmus Blaeuw.
$title$

Tabvla Castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, foßae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur

1 : 130000 Mollova mapová sbírka Janssonius, Johannes Janssonius, Johannes I
$title$

Kaart van het eiland Zuidbeveland

1 : 50000 op ordre van ... W.C.H. Friso prinse van Oranje en Nassau etc. etc. etc. meetkundig opgenomen door W.T. Hattinga ... in den jaare 1747 en 1748. te Amsterdam : by Is. Tirion
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile