Maps of North Holland

Maps of North Holland

$title$

Hollandiae Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto Ultrajectino Dominio, nec non maximis partibus Geldriæ Ducatus, Frisiæ Comitatus, aliarumq[ue] vicinarum provinciarum foederatarum; exactissimè delineatus = Landkaart vertonende het Graafschap Holland, seer dienstig om te reysen na, en van syne naburige provincien, als mede de hoven van Soestdyk, ’t Loo en Cleef

1 : 300000 per Nicolaum Visscher ... G. Gouwen schulp. t' Amsteldam : nunc apud Petrum Schenk Junior
$title$

Hollandiæ Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto Ultrajectino Dominio, nec non maximis partibus Geldriæ Ducatus, Frisiæ Comitatus, aliarumq[ue] vicinarum provinciarum foederatarum; exactissimè delineatus

1 : 300000 per Nicolaum Visscher ... G. Gouwen schulp. t' Amsteldam : door Nicolaus Visscher [II]
$title$

Hollandia

1 : 470000 Petrus Kerius. Amstelodami : Petrus Kerius excudebat
$title$

Comitatus Hollandia = ’t Graefschap Hollandt

1 : 400000 van nieus verb. ende verm. door Willem Janszoon [Blaeu] Josua vanden Ende sculpsit. Amsterdam : ghedruckt bij Willem Jansz. op 't water inde Sonnewijser
$title$

Hollandia Comitatus

1 : 550000 [Willem Jansz. Blaeu] Josua vanden Ende sculpsit. T'Amsterdami : by Rombout van den Hoeye
$title$

Hollandiae Comitatus

1 : 300000 Mollova mapová sbírka Visscher, Nicolaes Schenk, Peter II
$title$

Hollandiae antiquorum catthorum sedis nova descriptio, auctore Iacobo a Daventria

1 : 400000 [Abraham Ortelius] [Frans Hogenberg, engraver] [Antwerpen] : [Abraham Ortelius]
$title$

Hollandia

1 : 800000 [Pieter van den Keere engraver] [Amsterdam] : [Jan Evertsz. Cloppenburgh]
$title$

Hollandia

1 : 700000 Henricus Nagel fecit. [Keulen] : Joan Bussemchr [!] exc.
$title$

Hollandiae chorographia

1 : 750000 [Jodocus Hondius sr.] [Amsterdam] : [Jodocus Hondius sr.]
$title$

Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio [Karte], in: Theatrum orbis terrarum, S. 52.

1 Karte aus Atlas Ortelius, Abraham
$title$

Hollandia

1 : 800000 [Pieter van den Keere engraver] [Amsterdam] : [Guglielmo de Jonge]
$title$

Hollandiae antiquorum catthorum sedis nova descriptio, auctore Iacobo a Daventria

1 : 400000 [Abraham Ortelius] [engraver Frans Hogenberg] [Antwerpen] : [Abraham Ortelius ; Gilles Coppens van Diest]
$title$

Hollandiae antiquorum catthorum sedis nova descriptio, auctore Iacobo a Daventria

1 : 400000 [Abraham Ortelius] [engraver: Frans Hogenberg] [Antwerpen] : [Abraham Ortelius ; Gilles Coppens van Diest]
$title$

Hollãdiæ integra comita descript.

1 : 400000 [Gerard and Cornelis de Jode] [Antwerpen] : [Widow and heirs Gerard de Jode]
$title$

Hollandiae Antiquorum Catthorum Sedis Nova Descriptio [Karte], in: Theatrum orbis terrarum, S. 192.

1 Karte aus Atlas Ortelius, Abraham Vrients, Jan Baptista
$title$

Holandt

1 : 900000 [Sebastian Münster] [Basel] : [Heinrich Petri]
$title$

Holãd

1 : 900000 [Sebastian Münster] [Basel] : [Heinrich Petri]
$title$

Holand

1 : 900000 [Sebastian Münster] [Basel] : [Heinrich Petri]
$title$

Hollandia

1 : 1100000 [Zacharias Heyns] [Amsterdam] : [Zacharias Heyns]
$title$

Hollandiae Batavor[um] veteris insulae et locorum adjacentium exacta descriptio

1 : 400000 [Jacob van Deventer] Jac. Bossius Baelga, in ae incidebat. Amsterdam : Frederik Muller & Co.
$title$

Hollandiæ comitatus Hollant grafschaftt

1 : 1000000 [Frans Hogenberg] [Keulen] : [s.n.]
$title$

Bescrivinge van dat vermarde en vruchtbaer graefschap van Hollant met dat geheele landt van Utrecht, dese landen sin eertiets bij den ouden Romeinen Batavia genaemt geweest, waer af dat het landt tusschen den Rhin ende de Wael noch tertiet den naem Betue behouden heeft, want gelick men noch tegenwordich sien can dat den Rhin in voerleden tijden doer Utrecht ende de stadt Leijden also sijnen cours oft loop aldaer inde zee genomen heeft, bij dat huus te Bretta, waer vã noch somige rowinen oft oude muragien inde zee liggê die welcke bij onsen tydê dry mael gesien sin te wetê int jaer 1520 eñ 1552 1562

1 : 400000 Joannes à Duetecum, Lucas à Duetecum fecerunt Nieumegen. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Holand

1 : 900000 [Sebastian Münster] [Basel] : [Heinrich Petri]
$title$

Ollandt

1 : 1800000 [Scipion Banca] [Venetia] : [per Scipion Banca]
$title$

Typus Frisiae Veteris inter Rheni medium ostium et Amisiam

1 : 770000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Holãd

1 : 900000 [Sebastian Münster] [Basel] : [Heinrich Petri]
$title$

Comitatus Hollandiæ nova descriptio

1 : 900000 A: de Winter schulp. A Amsterdam : chez Henri Wetstein
$title$

De provintien van Hollandt en Utrecht

1 : 800000 [Anthoni de Winter] [Amsterdam] : [François Halma]
$title$

Hollandt

1 : 1800000 [Filips Galle, designer and engraver] [Abraham Ortelius] [Antwerpen] : [Philips Galle]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile