Maps of Neerijnen

Maps of Neerijnen

$title$

Deze landkaart van den Thieler Waard

1 : 25000 naar een tekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel, in den Jaare 1699 met daar in gevoegde geprojecteerde dwars-dyken, ter gelegenheid der zeven beruchte doorbraaken in den Dalemschen Dyk, in den Jaare 1729, door den landmeeter Hendrik Tas ; nu verkleint, als mede door nodige veranderingen, naar de jegenswoordige gesteldheid des lands (inzonderheid betreffende den loop der rivieren) verbeeterd, en doorgaans veel vermeerderd door den heer W.A. Bachiene, predikant te Maastricht ... ; word ... opgedragen, aan de ... Heeren, wier naamen en wapenen onder deze kaart gesteld zijn; door ... Johan Willem Kanneman, uitgever dezer landkaart ; J. van Jagen mappam sculpsit ; J.C. Philips figuras appost. fecit. [S.l.] : Johan Willem Kanneman
$title$

Gemeeten kaart van het benedenste gedeelte van de rivier de Linge van Gorinchem tot boven Asperen : behoorende tot het project ter ontlasting van de te veel bezwaarde Leck boven langs den Dief-dyk, en vervolgens door de Linge tot in de Merwe. : waar op mede zyn afgetekent eenige geconcipieerde afsnydingen der Linge-dyken, ter verkryging van meerder ruimte en regulieriteit voor den afloop van het water, met een doorsnyding van het Weyschild

1 : 10000 gemeeten en gecarteert door M. Bolstra ... 1753. [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek, gemeente Nieuwland en Leerbroek.

$title$

Polder Heukelum, gemeente Heukelum en Vuren en Dalem (Gld.).

$title$

Polder Asperen, gemeente Herwijnen (U.), Vuren (U.), Asperen en Heukelum.

$title$

Verenigde polders Kedichem met Oosterwijk, gemeente Kedichem.

$title$

Polder de Beemd, gemeente Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.

$title$

Polder Spijk, gemeente Heukelum en Vuren en Dalem.

$title$

Polder Rietveld, gemeente Arkel.

$title$

Plan van een gedeelte der rivier de Whaal, de Maas, en Merwede, omtrent het Fort Loevestein, Woudrichem, Dalem, en Gorinchem. Zoo als de zelve bij hermeetinge en peilingen (zoo veel de rivier belangt) zig bevond in de maand Juny 1777 ...

$title$

Figurative kaart van de doorbraak te Kedichem benevens de situatie der rivier de Linge.

1 : 6000 [Amsterdam] : [Joh. Allart etc.]
$title$

Polder Hoog- of Klein-Oosterwijk, gemeente Leerdam, Kedichem en Heukelum.

$title$

Polder Over-Heicop en Over-Boeicop, gemeente Schoonrewoerd.

$title$

De stad Gorinchem

1 : 8000 verbeterd door J.M. Martini. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Gorchum.

1 : 3000 Amstelodami : I. Cóvens et C. Mortier excudit
$title$

GORCHVM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

ASPEREN.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

SALT BOEMEL.

H. Hoet Delineavit. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

TYEL.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Tyel

1 : 3500 [Nicolaas van Geelkercken] [S.l.] : [s.n.]
$title$

WORCKUM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

LEERDAM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

HOECKELUM.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

[Kaart van de Merwede en een gedeelte van de Maas van Gorinchem tot voorbij Loevestein]

$title$

[Map of the river Merwede and Meuse between Gorinchem and Loevestein]

1 : 10000 [Melchior Bolstra] [Den Haag] : [Landsdrukkerij]
$title$

Polder Quackernaak, gemeente Meerkerk.

$title$

Polder Blommendaal, gemeente Meerkerk

$title$

Topographische kaart van den Bommelerwaard en omstreken, met aanwyzing der doorbraken en overstroomde gedeelten in ́t begin des jaars 1861.

1 : 50000 [S.l] : [s.n.]
$title$

Kaart van de Graafschappen Buuren en Culenburg, neffens de aangrensende Oude Abdy van Marienwaard het Ampt van Beest en Renoy met de Baronnie van Ackoy, alle boven den Diefdyk gelegen en meetkundig opgenomen. Waar by, tot meerder nut, gevoegt zyn de Vyf H

$title$

Afbeeldinge van de schrikkelyke overstrominge, en daar op gevolgden door-braak van den Maasdyk, by het dorp Hedel, geleegen in den Bommelrewaard, op Maandag den 14. February 1757 des avonds omtrent 10 uuren [...]

1 : 100000 J. Winter delin. Te Zalt-Bommel : by Johannes Willem Kanneman
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile