Maps of Westerveld

Maps of Westerveld

$title$

Kaart voorstellende de ligging der eigendommen van de Maatschappij van weldadigheid.

1 : 115200 [S.l.] : [s.n.]
$title$

$title$

Stellingwerf Oost-Eynde De Negende Grietenije van de Sevenwolden Weesentlyk afgebeelt

1 : 40000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

Stellingwerf-Oosteinde, de negende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten: 1. Oudeberkoop. 2. Makkinga. 3. Oosterwolde. 4. Donkerbroek, IIIde kanton (Oudeberkoop), IIe arrondissement (Heerenveen) 1849 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

De Grietenye van Stellingwerf Oost Eynde : waer over jegenwoordigh d'E. heer Philibertus Lycklama van Nyeholt grietman is, bysitters zyn Luytjen Foppesz., Johannes Martensz, Laelius Swaga secretaris

1 : 66000 designantibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Opsterland, de achtste grietenij van Zevenwouden : Kadastrale gemeenten: 1. Ureterp. 2. Beesterzwaag. 3. Duurswoude. 4. Gorredijk. 5. Lippenhuizen. 6. Langezwaag, IIe kanton (Beesterzwaag), IIe arrondissement (Heerenveen) 1848 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Opsterlandt De Achtste Grietenije van de Zevenwolden. Weesentlyk vertoont

1 : 25000 Mollova mapová sbírka Schotanus, Bernhard Halma, Franciscus
$title$

De Grietenie van Stellingwerf West Eynde : waer over tegenwoordigh d'E. heer Dirck van Baardt grietman is, bisitters Pier Pietersz., Geert Hendricx, Jan Heynsz, secretaris Schelto Julius van Aitsema J.U.D.

1 : 66000 demetientibus S.A.H. et S.G. [=Sjoerd Aetesz Haackma et Sixtus Gravius] item B.S. à S. [=Bernardus Schotanus à Sterringa] [S.l.] : [s.n.]
$title$

Stellingwerf-Westeinde, de tiende grietenij van Zevenwouden : kadastrale gemeenten 1. Oudetrijne. 2. Wolvega. 3. Blesdijk. 4. Noordwolde, IIIe kanton (Oudeberkoop) IIe arrondissement (Heerenveen) 1850 ...

1 : 25000 J.W. Witteveen delin[eavi]t D. en H. Veelwaard sculps[erun]t ; L. Schweickhardt scrips[i]t. Leeuwarden : W. Eekhoff
$title$

Plan van de Ommer Schans

1 : 5000
$title$

Plan van Assen met de environs

1 : 1500 geteekend naar een brouillon kaart van den ingenieur Nielsen, door den conduiteur W. van Rees. [S.l.] : [s.n.]
$title$

SWOLLA.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

STENOVICVM OBSESSA | AB ORDINIBVS BELGICÆ FOEDERATÆ | EXERCITVS DVCE | Ill.mo Principe MAVRITIO NASSOVIO, etc. | ANNO M D LXXXXII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Schets van het voorloopig ontwerp van den loop des spoorwegs door de stad Zwolle.

1 : 5000 [S.l.] : [s.n.]
$title$

HASSELT.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

STEENWIICK.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

SWARTESLUYS.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Swolla diu celbris meruit virtitubus [sic] quae populum forte nobilitare solent inde salutifera vetere pietate fideque in Tripolim recepi foedere digna fuit.

1 : 2500 [S.l.] : [s.n.]
$title$

Illustribus ac Potentibus comitatus Drentiae D. D. Statoribus

1 : 170000 Mollova mapová sbírka Pijnacker, Cornelis van Covens, Johannes I
$title$

DRENTIA | COMITATVS. | Transiselaniæ Tabula II

Auctore Cornelio Pynacker I.C. [Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae DD. Statoribus ... Reflorescentis Provinciae et Westerwoldiae Dominii typum emendatum LMQ dedicat Cornelius Pynacker.

1 : 225000 Amstelodami : apud F. de Wit, ex officina I. Covens et C. Mortier
$title$

Nieuwe naaukeurige kaart van het graafschap Drente.

1 : 430000 [Te Amsterdam : by Hendrik de Leth [...]
$title$

Illustribus ac potentibus comitatus Drentiae D.D. Statoribus ... Reflorescentis Provinciae et Westerwoldiae Dominii Typum Emendatum LMQ dedicat Cornelius Pijnacker 1634.

1 : 225000 Amstelodami : Henricus Hondius excudit
$title$

Drentia Comitatus Transiselaniae Tabula II

1 : 220000 Auctore Cornelio Pynacker I.C. [Amsterdam] : [Iohannem Blaev]
$title$

Nieuwe kaart van het vrye landschap Drenthe

1 : 300000 J. van Jagen fecit. [Amsterdam etc. : J. de Groot etc.]
$title$

$title$

Drentia comitatvs

Bouttats, Gaspar
$title$

$title$

Transisalania Provincia; Vulgo Over-yssel

1 : 190000 Mollova mapová sbírka Have, Nicholas ten Schenk, Peter II
$title$

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile